Till innehållet
Allmänt

Semesterperioden är på gång – kontakta kundservicecentralen i brådskande vårdärende

Äldre pratar i telefon med hälsovårdens personal.

Semesterperioden är på gång och en del av välfärdsområdets hälsostationer har begränsade öppettider. Verksamhet har centraliserad i Vasa till Dammbrunns hälsostation och till Malmska hälsovårdscentral i Jakobstadsområde. Om du har hälso-oro, vi ber att du tar kontakt med kundservicecentralen för att få vårdbedömning.

Under sommarmånader är verksamheten centraliserad i några kommuner.

– Hälsostationer betjänar också under semesterperioden, men som vanligt, vårdar vi patienter i brådskande ordning. I vissa fall kan vården vänta till augusti eller september, berättar avdelningsskötare Jenni Lehtinen från Digital kundservicecentralen.

I telefon hänvisas man till rätta ställen, på rätta tider

Kundservicecentralen bedömer behovet av vården, ger egenvårdsinstruktioner och hänvisar vid behov till närmaste öppen hälsostation. Telefonlinjerna har ibland varit överbelastad och därför har enstaka kunder sökt sig direkt till hälsostationer som inte är öppna under juli.

– Vi ber folk att vara tålamod. Om man har brådskande ärende, är det bra att stanna på linjen och vänta vårdbedömning. I icke-brådskande ärende kan man lämna ringbud. Vi ringer tillbaka inom tre vardagar, Lehtinen konstaterar.

Kundservicecentral är öppen vardag kl. 8-16. Numret är 06 218 9000. När centralen är stängt, dvs. kvällar och veckoslut, kan man i brådskande fall ta kontakt med jourhjälp på numret 116 117. I jouren vårdas man sådana sjukdomar och skador som inte kan vänta till följande vardag.

Läs till näst: