Till innehållet
Allmänt

Sommaren är snart här – är dina vaccinationer i kraft?


I takt med att vädret blir varmare börjar människorna vistas ute, pyssla i trädgården och resa. Dylika aktiviteter kan ändå vara förknippade med risker som man kan minska genom att exempelvis vaccinera sig. Vi har tagit reda på vilka vaccin du borde tänka på inför sommaren. Våra frågor besvarades av vår hälsovårdare Gerd Metsäranta på Kaskö hälsocentral.

Vaccin mot stelkramp hör till vaccinationsprogrammet. Hur ofta borde man vaccinera sig mot stelkramp?

Stelkramp är en allvarlig livshotande allmäninfektion, där bakterien utsöndrar nervgift som ger kraftiga kramper. Och därför är det viktigt att skydda sig mot den. Barn vaccineras mot stelkramp på rådgivningen och i skolan.

Unga vuxna vaccineras mot stelkramp och kikhosta i 25 års ålder, sedan ges vaccinet på nytt med 20 års mellanrum till dess att man fyllt 65 år. Personer över 65 år ges en påfyllnadsdos vart tionde år.

Enligt gällande rekommendationer bör man vaccinera sig mot stelkramp till exempel om man fått ett smutsigt sår eller blivit biten av ett djur. Gäller det här  även om skyddet mot stelkramp är i kraft?

Man kan inte få en överdos av vaccin så en påfyllnadsdos är inte till skada. I allmänhet ger man en påfyllnadsdos om det gått över 10 år sedan den tidigare dosen och såret exempelvis är smutsigt eller har orsakats ett djurbett.

Man kan inte få en överdos av vaccin så en påfyllnadsdos är inte till skada.

Hur ska jag veta vilka vaccin jag fått?

Du kan ta kontakt med den verksamhetsenhet där du blivit vaccinerad, exempelvis rådgivningen eller hälsocentralen.

Vilka vaccin bör jag ta om jag tänker resa utomlands?

Det beror på vart du ska resa. Tips om vilka vaccin du bör ta inför din resa hittar du i Resenärens hälsoguide som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat på sin webbplats (endast på finska). Det är viktigt att komma ihåg att en del av de vaccin som rekommenderas för resenärer bör tas i god tid före resan.

Fästingarna vaknar ur sin vintersömn. Lönar det sig att skydda sig mot fästingburen hjärninflammation (encefalit) med vaccin? Kan man vaccinera sig på den egna hälsostationen?

Vaccinet är ett bra sätt att skydda sig mot fästingburen hjärninflammation. Det lönar sig absolut att vaccinera sig om man rör sig mycket i naturen och i områden där det finns rikligt med fästingar.

I Österbotten har vi under de senaste åren bara haft ett fåtal fall, men det är ändå inte onödigt att skydda sig. Om man på sommaren vistas på en sommarstuga i Finland där det finns rikligare med fästingar kan det vara skäl att vaccinera sig.

TBE-vaccinet är ett avgiftsbelagt vaccin som kan ges på den egna hälsostationen. Genom att ringa den egna hälsocentralen kan man beställa vaccinet och samtidigt boka tid till vaccineringen.

Förutom att vaccinera sig mot TBE-viruset lönar det sig att skydda sig mot fästingar genom att klä sig i högskaftade skor och i ljusa kläder med långa ärmar och långa byxben. Efter att man rört sig i naturen lönar det sig att göra en fästingkontroll av alla familjemedlemmar och även husdjuren.

Vart ska jag ta kontakt om jag behöver vaccineras?

Om du behöver ett vaccin ska du kontakta din egen hälsostation. Dessutom kan din företagshälsovård eventuellt också stå till tjänst med vaccin. Kolla via din arbetsgivare om företagshälsovårdstjänsterna inbegriper vaccin.

Mer information om vaccin hittas bland annat på THL:s webbsidor. Säkerheten hos vaccin följs upp av Fimea.