Till innehållet
Utveckling

I forskningen om barnreumatism uppmärksammas smärta och smärthantering

Många intressanta forskningsprojekt pågår inom välfärdsområdet. Ett av projekten berör barnreumatism och genomförs av barnläkare Maria Backström på barnkliniken på Vasa Centralsjukhus. I artikeln berättar hon om den forskning som pågår kring att mäta hur aktiv sjukdomen är samt kring smärt-coping strategier.

Barnreumatism

I Finland insjuknar årligen ca 300 barn i barnreumatism. Barnreumatism är en grupp av sjukdomar som ger inflammation i en eller flera leder. Behandlingens mål är att minska smärtan och inflammationen genom att få sjukdomsaktiviteten att minska och allra helst lugna ned sig helt. En del barn blir av med sjukdomen medan andra har den kvar i vuxen ålder. Med dagens behandling är de flesta barn och unga med barnreumatism vid god fysisk kondition. För att optimera behandlingen bör läkaren vid varje besök bedöma hur aktiv sjukdomen är och justera medicineringen därefter.

Mätare av sjukdomsaktiviteten kan förbättras

Det finns inget enskilt blodprov eller annan test för att bedöma sjukdomsaktiviteten utan den bedöms av olika parametrar. Barnet/ungdomen och/eller barnets förälder rapporterar hur patienten mår angående ledinflammationen. Läkaren undersöker lederna klinisk och med ultraljud. Läkaren uppskattar även på en skala från 0 till 100 hur aktiv sjukdomen är. Dessa mätare är ännu aningen grova. Speciellt läkarens skattning hur aktiv sjukdomen är behöver klarare riktlinjer för att den ska användas mer uniformt och vi har nu startat ett globalt samarbets-projekt angående detta.

Smärtsignalerna kan fortsätta fastän sjukdomsaktiviteten har lugnat ned sig helt

Det är välkänt att smärtsignalerna kan fortsätta fastän sjukdomsaktiviteten har lugnat ned sig helt. Barnets/ungdomens samt även föräldrarnas smärt-coping strategier  kan påverka smärtans varaktighet. I ett nationellt samarbete med 9 sjukhus i Finland har vi utvecklat en kort blankett med vilken man smidigt kan kartlägga barnets/ungdomens samt förälderns smärt-coping strategier. Om man märker att familjens smärt-coping strategier inte är framåtbärande kan familjen stödas mot mer konstruktiva strategier.

Blankett har presenterats i en internationell barnreumatologisk arbetsgrupp. Förhoppningen är att få blanketten översatt och validerad på så många språk som möjligt för att få ännu ett gemensamt arbetsverktyg inom internationell barnreumatologisk forskning.

Forskning ett stimulerande komplement till det kliniska arbetet

Forskning vid sidan av det kliniska arbetet är givande och Vasa centralsjukhus har alltid gett möjligheter att forska. Många fler barnreumatologiska forskningsprojekt är på gång, så om det finns läkare som är intresserade av att forska inom barnreumatologi är de välkomna att ta kontakt.