Till innehållet
Coronavirus

Behandla corona som övriga förkylningar – den omfattande coronaprovtagningen upphör

Österbottens välfärdsområdes pandemiledningsgrupp sammanträdde för första gången i år den 2 januari. Gruppen tog beslut om att avsluta den omfattande coronaprovtagningen i enlighet med den nationella linjedragningen. I fortsättningen tas coronatest endast när det ur vårdsynvinkel är nödvändigt. Coronasmittan kan i regel behandlas hemma såsom andra virussjukdomar.

Coronatest på basis av bedömning av vårdbehovet

Coronaprovtagning med tidsbokning upphör och från och med måndagen den 9 januari tas testet enbart på basis av en bedömning gjord av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården. Ett officiellt test tas exempelvis när patienten på grund av sina symptom behöver avdelningsvård. Man kan alltså inte längre själv boka tid för test.

Merparten av de som insjuknar i en coronainfektion kan stanna hemma med lindriga symptom, såsom vid en vanlig förkylning. Tidigare rekommenderades de som insjuknat i corona att undvika kontakter i fem dygn från och med symptomdebut.

– Nu behöver de som är sjuka och hemma i regel inte ta något hemtest och inte i övrigt heller säkerställa att det är fråga om en coronainfektion. Är man förkyld ska man även i fortsättningen stanna hemma. Man kan återgå till vardagen när allmäntillståndet är gott, febern är borta och de övriga symptomen tydligt har minskat, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

Om allmäntillståndet försämras eller symptomen är svåra ska man ta kontakt med hälso- och sjukvården. Kundservicecentralen ger anvisningar om hur man uppsöker vården vardagar kl. 8-16 på telefonnummer 06 218 9000. Under veckoslut ska man ringa jourhjälpen på nummer 116 117 för att få anvisningar. Man ska alltid ringa före man beger sig till en jourmottagning.

Förebygg luftvägsinfektioner och behandla förkylningen hemma

Förutom coronaviruset belastar för tillfället även olika luftvägsinfektioner sjukvården. De flesta virussjukdomarna orsakar trötthet, täppt näsa, halsont, hosta och feber. Vanliga förkylningssymptom kan lindras med hemmaknep och egenvårdsläkemedel som fås på apoteket.

– En virussjukdom går oftast över på några dagar och kräver inget besök hos läkare eller skötare. Hostan kan finnas kvar en längre tid, men även den läker vanligen av sig själv med tiden, säger Nieminen.

Även barnens symptom kan man följa med hemma. Det lönar sig att uppsöka vården om febern fortgår i mer än fem dygn, barnets allmäntillstånd försämras eller det är svårt att andas.

Du kommer väl ihåg följande metoder för att förebygga luftvägsinfektioner:

– Ta de rekommenderade vaccinen – det är den bästa metoden för att skydda sig mot allvarlig sjukdom.

– Stanna hemma när du är sjuk och träffa människor utanför familjen endast när du är frisk.

– Tvätta händerna, hosta och nys i ärmen – luftvägsinfektioner undviker man bäst genom att sköta hygienen.

– Bedöm din egen risk, använd vid behov ansiktsmask och håll avstånd.

Behandla förkylningen hemma

– Kom ihåg att stanna hemma och vila. Återgå till jobbet, skolan och fritidsintressen först när du är fullständigt feberfri och övriga symptom har blivit klart lindrigare.

– Få i dig tillräckligt med vätska. Feber kan orsaka vätskeförlust. Varm dryck kan lindra halsont.

– Man kan få febern att gå ner med vanliga värkmediciner, såsom antiinflammatoriska läkemedel eller paracetamol.

– Täppthet kan lindras med ånginandning, näskanna och nässpray som fås på apoteket.