Till innehållet
Coronavirus

Snart gäller vanlig sjukfrånvaro vid coronainfektion – betalningen av dagpenning vid smittsam sjukdom upphör

Någon sitter vid bordet och gör ett coronavirus hemtest.
Österbottens pandemiledningsgrupp sammanträdde på måndagen den 19 december 2022 för att se över det regionala epidemiläget och de åtgärder som läget kräver. Den temporära ändringen av sjukförsäkringslagen löper ut i början av nästa år. Det här innebär att man i fortsättningen ska följa de normala sjukfrånvarorutinerna när man insjuknar i corona.

Från och med 1.1.2023 är den temporära ändringen av sjukförsäkringslagen inte längre i kraft, vilket betyder att man längre inte beviljas dagpenning vid smittsam sjukdom på grund av corona. I det nuvarande epidemiologiska läget kan man inte med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar motivera en dylik praxis eftersom epidemiförloppet inte längre kan påverkas med hjälp av isoleringsbeslut.

Det här betyder att coronaviruset i fortsättningen behandlas på basis av symtomen, och att man vid behov skriver ut ett sjukintyg i enlighet med de normala sjukfrånvarorutinerna.

– De läkare och myndigheter som på riksnivå svarar för de smittsamma sjukdomarna är eniga om linjedragningarna som nu följs i hela Finland, säger Österbottens välfärdsområdes chefsöverläkare Peter Nieminen.

Fortfarande många coronafall

Enligt registret över smittsamma sjukdomar har man under de senaste två veckorna konstaterat 621 nya coronafall i Österbotten. Antalet har klart sjunkit från det rekordantal som man hade under vecka 44 och 45 (874 fall).

– De flesta sjuka testar sig ändå med hemtest, vilket betyder att det verkliga antalet sannolikt är minst dubbelt så högt, säger Nieminen.

Särskilt de som hör till riskgrupperna bör göra ett hemtest och tidigt söka sig till den offentliga provtagningen och vårdbedömningen om de får svåra symtom eller om deras symtom plötsligt förvärras. Vi uppmuntrar att använda hemtest. I synnerhet med upprepade provtagningar får man ett resultat som mycket sannolikt är rätt. Efter ett positivt provsvar bör man undvika att vara i kontakt med andra människor i fem dygn ifall symtomen snabbt går över.

De influensa- och coronavaccinationer som rekommenderas skyddar effektivt mot svåra infektioner. Om man inte redan vaccinerat sig så lönar det sig att göra det så fort som möjligt.

Det ökade antalet influensa- och RS-virusfall ställer till utmaningar under julen

Influensaepidemin har börjat. Det antal influensafall som rapporterats via registret över smittsamma sjukdomar har ökat. Merparten av influensafynden har varit orsakade av influensaviruset A. Tillsvidare har få behövt specialiserad sjukvård, men läget förutspås förvärras under de närmaste veckorna.

Den RS-virusepidemi som redan i början av hösten skakade om vårt grannland Sverige har nu landat i Finland, men har ännu inte nått sin kulmen i Österbotten. Framförallt små barn har varit tvungna att uppsöka sjukhusvård på grund av RS-viruset.

– I år kan man fira jul på vanligt sätt, men det är ändå skäl att iaktta försiktighet – i synnerhet om man träffar personer i riskgrupper, uppmanar Nieminen.

Misstänker du att du har insjuknat i corona? Gör så här:

• Gör ett hemtest. Om testresultatet är positivt så ska du stanna hemma i fem dygn eller tills symtomen försvunnit/gett efter sig avsevärt. 

• Om du hör till riskgruppen och får allvarliga symtom ska du söka dig till en officiell provtagning.

• Om du behöver ett sjukintyg för arbetsgivaren ska du följa arbetsgivarens anvisningar.