Till innehållet

Österbottens coronasamordningsgrupp

2.1.2023 Coronavirus

Behandla corona som övriga förkylningar – den omfattande coronaprovtagningen upphör

Österbottens välfärdsområdes pandemiledningsgrupp sammanträdde för första gången i år den 2 januari. Gruppen tog beslut om att avsluta den omfattande coronaprovtagningen i enlighet med den nationella linjedragningen. I fortsättningen tas coronatest endast när det ur vårdsynvinkel är nödvändigt. Coronasmittan kan i regel behandlas hemma såsom andra virussjukdomar.