Till innehållet
Allmänt

Gott om coronavaccin i Österbotten


Coronaläget i Österbotten har hållits relativt oförändrat de senaste veckorna. Sjukdomen sprids fortfarande i stor utsträckning och man kan bli smittad var som helst. I och med att epidemiläget inte förändrats nämnvärt kommer inte Österbottens coronasamordningsgrupp ha möte som planerat tisdagen 15 februari. Coronasamordningsgruppen utvärderar situationen igen tisdagen den 22 februari.

Alla uppmanas vaccinera sig

Coronavaccinen har visat sig ha ett effektivt skydd mot att insjukna allvarligt. Därför uppmanas alla Österbottens välfärdsområdes invånare som är över 5 år att ta coronavaccinet och påfyllnadsdoserna enligt de gällande rekommendationerna.

— Det finns gott om vaccin och alla som vill blir vaccinerade. Vi önskar att invånarna också tar den tredje dosen, konstaterar Österbottens välfärdsområdes chefsöverläkare Peter Nieminen.

Också de som haft coronaviruset rekommenderas vaccinera sig. Anvisningar för vaccination av personer som haft coronaviruset och hur man bokar vaccintid i sin egen hemkommun finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats. Man kan också vända sig till företagshälsovården och fråga om de kan ge vaccinet.

Info om epidemiläget ges en gång i veckan i fortsättningen

I fortsättningen kommer välfärdsområdet att rapportera om epidemiläget en gång i veckan, på tisdagar. Lägesbild, rekommendationer och anvisningar ges i regel i samband med meddelanden från Österbottens coronasamordningsgrupp. Om det behövs kommer ytterligare information om coronaläget att förmedlas via välfärdsområdets webbplats, sociala medier samt pressmeddelanden.

En lägesbild över epidemin 15.2 hittar du på sidan Epidemiläget och rekommendationer.