Till innehållet
Coronavirus

Rapporteringen om coronasiffrorna upphör i Österbotten

kuvituskuva

Österbottens välfärdsområde har beslutat att inte längre rapportera siffror och ge statistik om coronaläget. Den tabell som på tisdagar uppdaterats med nyckeltal för coronaläget kommer alltså inte att uppdateras längre. Orsaken till ändringen är att sifforna inte längre ger en tillförlitlig bild av epidemiläget eftersom officiella coronatest bara tas av en begränsad grupp.

– Epidemiläget är för tillfället så pass stabilt att vi kan upphöra med den omfattande uppföljningen av epidemisiffrorna. Det är ändå viktigt att komma ihåg att coronaviruset fortfarande rör sig bland befolkningen och det går inte att utesluta nya epidemivågor.  Nu befinner vi oss ändå i en situation där vi kan vara nöjda med att epidemin utvecklats i en positiv riktning, konstaterar Österbottens välfärdsområdes chefsöverläkare Peter Nieminen.

Coronarapporter vid behov

I fortsättningen följer Österbottens välfärdsområde med hur många som får sjukhusvård för corona samt hur många coronarelaterade dödsfall som inträffar. Välfärdsområdet kommer dock inte att automatiskt att rapportera dessa siffror. Österbotten coronasamordningsgrupp har i fortsättningen möte när det behövs. Ifall coronaläget ändras avsevärt eller det kommer fram annat som behöver noteras kommer välfärdsområdet att informera om saken.

Välfärdsområdet meddelar fortfarande varje vecka hur coronaläget ser ut till Institutet för hälsa och välfärd. Den som är intresserad kan följa med coronaläget i Österbotten via Institutet för hälsa och välfärds webbplats.