Till innehållet
Allmänt

Rekommendationen om användning av munskydd fortsätter ännu i mars


Österbottens coronasamordningsgrupp avskaffar rekommendationen om omfattande distansarbete eftersom viruset trots sin snabba spridning inte äventyrar sjukvårdens bärkraft. Coronaläget i Österbotten är fortfarande det samma som det varit under de föregående veckorna. Ett trettiotal personer är i behov av sjukhusvård. Behovet av sjukhusvård varierar från dag till dag, men har under de senaste dagarna tilltagit. Det finns rikligt med virus i rörelse och därför är risken att smittas hög.

Den allmänna rekommendationen om distansarbete upphör i slutet av februari

I enlighet med den riksomfattande rekommendationen avskaffas rekommendationen om distansarbete även i Österbotten i slutet av februari. På varje arbetsplats bedöms därför möjligheterna till en kontrollerad återgång till arbetsplatserna, främjande av god praxis vid distansarbete och en flexibel kombination av distansarbete och arbete på arbetsplatsen.

–  Under de två år som coronaepidemin pågått har de finländska arbetsgivarna och arbetstagarna vant sig vid distansarbete, varför distansarbetets popularitet samt kombinationen av distansarbete och arbete på arbetsplatsen knappast kommer att försvinna även om rekommendationen upphör, säger Marina Kinnunen.

För att det även i fortsättningen ska vara hälsosäkert att arbeta bör man fortfarande vidta hygien- och skyddsåtgärder samt även i övrigt främja arbetsarrangemang som minskar närkontakt och andra riskfaktorer.

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande

Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att munskydd ska användas i alla offentliga utrymmen inomhus, i kollektivtrafiken samt på platser där man inte kan hålla ett tryggt avstånd till andra människor. Rekommendationen gäller alla personer över 12 år, såväl vaccinerade som ovaccinerade.

–  När de flesta restriktionerna nu har avskaffats är det viktigt att alltid skydda sig när man träffar andra människor, säger Marina Kinnunen.

Rekommendationen om användningen av munskydd i alla offentliga utrymmen, kollektivtrafiken samt på platser där det är svårt att hålla ett tryggt avstånd till andra människor gäller till 31.3.2022.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde (ÖVPH), ordf., Peter Nieminen, ÖVPH, Marjo Orava, ÖVPH, Peter Riddar, ÖVPH, Satu Kärki, ÖVPH, Britt-Marie Bjon, ÖVPH, Sofia Svartsjö, ÖVPH, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Mikaela Björklund, Närpes, Christina Knookala, Vasa, Rolf Sundqvist, Pedersöre, Eeva Mäkinen, RFV, Markus Heinänen, RFV, Dinah Arifullah, THL, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Petra Fager, kommunikation ÖVPH, Elina Kurtti, kommunikation ÖVPH, Päivi Berg, sekr. ÖVPH

Österbottens regionala coronasamordningsgrupps uppgift

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.