Till innehållet
Coronavirus

Coronarestriktionerna avvecklas bit för bit

Covid-19 illustration

Antalet coronapatienter som behöver sjukhusvård i Österbotten är på nedgång, vilket tyder på att vi går mot det bättre. Bland välfärdsområdets service är det boendeserviceenheterna som drabbats värst, för tillfället är 17 personer som bor inom boendeservice coronapositiva.

Mängden officiella coronatest som tas har sjunkit rejält, men över hälften av alla officiella test som tas är positiva.

Merparten av de som insjuknat allvarligt och behöver sjukhusvård är ovaccinerade.

– Risken att bli smittad av coronaviruset är fortfarande mycket hög, men det är positivt att behovet av sjukhusvård har stabiliserats och att vårt servicesystem för tillfället klarar av situationen, berättar Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde.

Det finns fortfarande bra med vaccin och många lediga vaccintider i hela området. I Österbotten vaccineras nu alla som vill och är över 5 år.  

Också vuxna får återgå till sina hobbyer

På sitt möte 1.2 lättade Österbotten coronasamordningsgrupp på de regionala rekommendationerna. Från listan tog man bort rekommendationen om att avbryta fritidsaktiviteter i grupp för vuxna och rekommendationen om att minimera de sociala kontakterna. I måndags lättade också regionförvaltningsverket på begränsningarna gällande användning av utrymmen. Vilka begränsningar och rekommendationer som gäller i Österbotten finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

– Nu har vi sett att omikronvarianten, trots sin snabba spridning, inte i någon betydande utsträckning har påverkat behovet av sjukhusvård, säger Marina Kinnunen.

– Det är viktigt att personer med symtom på luftvägsinfektion undviker kontakter med andra människor och följer den testpraxis som gäller.

Gällande munskydd rekommenderar coronasamordningsgruppen att munskydd används i skolorna från och med årskurs 5. Barn som är yngre än så kan nödvändigtvis inte använda munskyddet rätt, vilket betyder att det inte ger önskad effekt heller.

Österbottens coronasamordningsgrupp föreslog på sitt möte för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland att sammankomstbegränsningarna så småningom kunde börja luckras upp. För tillfället får max 20 personer samlas (i kraft till och med 28.2).

1.2.28.1.
Epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridningÖsterbotten är ett område med samhällsspridningÖsterbotten är ett område med samhällsspridning
Antalet personer i sjukhusvård 
Primärvårdens sjukhusavdelningar94
Centralsjukhusets vårdavdelningar44
Intensivvårds- och övervakningsavdelningen22
Coronavaccinationerna i området (alla över 18 år) 
Den andel av befolkningen som fått en dos vaccin i området89,8 %89,7 %
Två doser vaccin87,5 %87,4 %
och tre doser vaccin56 %54,6 %
Coronavaccinationerna i området (under 17-åringar) 
Den andel av befolkningen som fått en dos vaccin i området34,9 %34,4 %
Två doser vaccin25,5 %25,5 %
och tre doser vaccin0,4 %0,4 %
Coronaprovtagning (officiella prover som gjorts inom hälso- och sjukvården, inrymmer inte hemtest) 
Antalet coronaprover som tagits i Österbotten169 152167 212
Antalet konstaterade coronafall i Österbotten14 66113 878
Andelen positiva prov58,28%54,39 %
Incidensen i regionen (14 dygn)21162417
Totala antalet dödsfall2727
   

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde (ÖVPH), ordf., Peter Nieminen, ÖVPH, Marjo Orava, ÖVPH, Heikki Kaukoranta, ÖVPH, Peter Riddar, ÖVPH, Satu Kärki, ÖVPH, Britt-Marie Bjon, ÖVPH, Sofia Svartsjö, ÖVPH, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Mila Segervall, Kristinestad, Christina Knookala, Vasa, Denice Vesterback, Korsholm, Rolf Sundqvist, Pedersöre, Eeva Mäkinen, RFV, Dinah Arifullah, THL, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Timo Saari, NTM, Petra Fager, ÖVPH kommunikation, Hanna Hattar kommunikation, ÖVPH, Päivi Berg, sekr., ÖVPH.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupps uppgift

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.