Till innehållet
Coronavirus

Coronaläget i regionen är stabilt men svårt

Covid-19 illustration

Under den gångna veckan har den officiella provtagningen bekräftat över tvåtusen nya coronafall i Österbotten. I verkligheten är antalet högre, eftersom smittor som konstateras med hemtest inte syns i den officiella statistiken.

För närvarande bekräftas till och med nästan hälften av dem som testas officiellt vara smittade.

– Det här betyder att vi i själva verket har många smittfall i regionen, varav bara en liten del bekräftas genom test. Risken att bli smittad är nu högre än någonsin tidigare, säger Marina Kinnunen. 

I linje med de nya riktlinjerna som antagits i Österbotten testar man nu endast en begränsad målgrupp.

– Nu rekommenderar vi att de flesta ska testa sig med hemtest, men vi testar nog alla som behöver ett officiellt provresultat för att få ett karantän- eller isoleringsbeslut, säger Marina Kinnunen.

Läget inom social- och hälsovården är stabilt

För närvarande behöver 16 coronapatienter sjukhusvård, varav 8 vårdas inom primärvården, 7 på centralsjukhusets vårdavdelningar och 1 på intensiven. De som insjuknat allvarligt har en sak gemensamt: merparten av dem är ovaccinerade.

– Två tredjedelar av dem som vårdas inom den specialiserade sjukvården är helt ovaccinerade, säger Marina Kinnunen.

I övrigt är läget under kontroll och verksamheten i välfärdsområdet har kunnat upprätthållas.

– En hälsostation i Vasa är fortfarande stängd och cirka 100 planerade operationer har redan flyttats, men i övrigt har vi lyckats klara av läget. Men det här kan ändra snabbt, säger Marina Kinnunen.

I Österbotten är nu alla restriktioner i kraft som kan användas inom ramen för den nuvarande lagstiftningen. Österbottens coronasamordningsgrupp gav inga nya rekommendationer. De gällande restriktionerna och rekommendationerna kan läsas på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Se här nyckeltal för coronaläget i Österbotten.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde (ÖVPH), ordf., Peter Nieminen, ÖVPH, Marjo Orava, ÖVPH, Heikki Kaukoranta, ÖVPH, Peter Riddar, ÖVPH, Satu Kärki, ÖVPH, Britt-Marie Bjon, ÖVPH, Sofia Svartsjö, ÖVPH, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Mikaela Björklund, Närpes, Christina Knookala, Vasa, Denice Vesterback, Korsholm, Rolf Sundqvist, Pedersöre, Eeva Mäkinen, RFV, Markus Heinänen, RFV, Dinah Arifullah, THL, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Timo Saari, NTM, Petra Fager, ÖVPH kommunikation, Hanna Hattar kommunikation, ÖVPH, Päivi Berg, sekr., ÖVPH.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupps uppgift

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.