Till innehållet
Coronavirus

Coronavaccinet ger effektivt skydd mot allvarlig sjukdom

Covid-19 illustration

Österbottens coronasamordningsgrupp önskar att invånarna tar tre vaccindoser för att få skydd mot allvarlig coronavirussjukdom. Majoriteten av dem som behöver sjukhusvård, och speciellt intensivvård, är ovaccinerade. I Österbotten ges för tillfället både första, andra och tredje vaccindosen. Vaccinet erbjuds till alla personer fyllda 5 år. 

– Det finns gott om vaccin. Vaccinet minskar betydligt risken för att insjukna allvarligt och behöva sjukhusvård, säger coronasamordningsgruppens ordförande Marina Kinnunen.

Man får ta den tredje vaccindosen då det har gått fyra månader sedan den andra dosen.

Coronavaccin erbjuds till alla över invånare över 5 år i landskapet. Vaccinet är gratis.

För tillfället ges både första, andra och tredje coronavaccindosen. Du kan också vända dig till företagshälsovården och fråga om möjligheten att få coronavaccinet därifrån.

Första och andra vaccindosen

• Du kan när som helst gå och ta den första vaccindosen.
• Du kan ta den andra vaccindosen då det gått 6 veckor sedan den första.

Tredje vaccindosen

Du kan ta den tredje vaccindosen om:
• Du är över 60 år eller hör till riskgrupp 1 eller 2 (se Institutet för hälsa och välfärd) samtidigt som det gått 3–4 månader sedan du fick den andra dosen.
• Du är över 18 år och det har gått 4–6 månader sedan du fick den andra dosen.

Du som haft coronaviruset hittar mer information om vaccinationerna på vår webbplats.

Coronaläget stabilt i Österbotten

För tillfället får 12 patienter sjukhusvård för coronaviruset i Österbotten. Av dem vårdas 6 inom primärvården, 4 inom den specialiserade sjukvården och 2 på intensivvårds- och övervakningsavdelningen.

– Läget är under kontroll och behovet av sjukhusvård påverkar inte den övriga verksamheten, säger Marina Kinnunen.

Den 7 februari förkortades isoleringstiden för personer som är sjuka i corona till 5 dygn. Karantänsbeslut fattas främst för social- och hälsovårdspersonal. Det är inte nödvändigt att ta ett officiellt coronatest om man inte behöver ett intyg över att man har corona, till exempel på grund av inkomstbortfall.

8.24.2
Epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridningÖsterbotten är ett område med samhällsspridning
Österbotten är ett område med samhällsspridning
Antalet personer i sjukhusvård
primärvårdens sjukhusavdelningar69
centralsjukhusets vårdavdelningar45
intensivvårds- och övervakningsavdelningen22
Coronavaccinationerna i området (18+ åringar)
den andel som fått en vaccindos89,8 %89,8 %
den andel som fått två vaccindoser87,6 %87,6 %
den andel som fått tre vaccindoser57 %56,5 %
Coronavaccinationerna i området (-17-åringar)
den andel som fått en vaccindos 35,3 %35,3 %
den andel som fått två vaccindoser 25,5 %25,5 %
den andel som fått tre vaccindoser 0,5 %0,5 %
Coronaprovtagning (officiella prov som gjorts inom hälso- och sjukvården, inrymmer inte hemtest)
Antalet coronaprov som tagits i Österbotten173 982171 552
Antalet konstaterade coronafall i Österbotten17 19816 052
Andelen positiva prov52,53 %50,09 %
Incidensen i regionen (14 dygn)23012355
Totala antalet dödsfall2927

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde (ÖVPH), ordf., Peter Nieminen, ÖVPH, Marjo Orava, ÖVPH, Heikki Kaukoranta, ÖVPH, Peter Riddar, ÖVPH, Satu Kärki, ÖVPH, Britt-Marie Bjon, ÖVPH, Sofia Svartsjö, ÖVPH, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Mikaela Björklund, Närpes, Christina Knookala, Vasa, Denice Vesterback, Korsholm, Rolf Sundqvist, Pedersöre, Eeva Mäkinen, RFV, Markus Heinänen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Timo Saari, NTM, Petra Fager, ÖVPH kommunikation, Emilia Kemppainen, ÖVPH kommunikation, Päivi Berg, sekr., ÖVPH.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupps uppgift

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.