Till innehållet
Allmänt

Renoveringen av hälsovårdscentralen i Närpes framskrider – verksamhet flyttar in i J-byggnaden

Renoveringen av Närpes hälsovårdscentral framskrider och på måndagen den 10 oktober inleder skötarmottagningen, infektionsmottagningen och fysioterapin sin verksamhet i hälsovårdscentralens nyrenoverade lokaler i J-byggnaden.

– Jouren kommer ännu i ett år att finnas i tillfälliga lokaler i korridor H0, liksom läkarmottagningen, berättar avdelningsskötare Linda Ahlroos.

Vårdbedömningen flyttar tillfälligt från den s.k. gamla hälsovårdscentralen till korridor HO och fungerar även i fortsättningen med könummer.

Via H0-dörren kommer man till vårdbedömningen, jouren och läkarmottagningen. I bakgrunden syns ingången till G-byggnaden där också informationen finns.

Ingången till skötarmottagningen sker via dörr J1

Ingång J1 är till för kunder och patienter. Sett från Kyrkovägens håll så kommer skötarmottagningsrummen nu att finnas i korridoren till vänster. Lokalerna i den högra flygeln av J-byggnaden kommer att stängas tills renoveringen är klar.

– Skötarmottagningsrummen är inredda och utrustade likadant för då kan alla arbeta i alla rum, och arbetet löper smidigare, berättar Ahlroos.

– Bara i ett av skötarrummen är utrustningen annorlunda för det används en gång i månaden av en kardiolog, berättar läkare Anna-Maria Sandberg.

Via J1-dörren kommer man till entrén, vars högra flygel nu ska stängas på grund av renoveringen. Till höger hittas skötarmottagningarna och rakt fram finns hjälpmedelsutlåningen och fysioterapin.

Fysioterapin och hjälpmedelsutlåningen finns rakt fram sett från J1-ingången. Invid ingången finns det ett fåtal parkeringsplatser, men Ahlroos och Sandberg uppmanar kunderna att parkera på det större parkeringsområdet invid H- och G-ingångarna.

Avdelningsskötare Linda Ahlroos och läkare Anna-Maria Sandberg är nöjda med de nya, renoverade utrymmena. Fysioterapin och hjälpmedelsutlåningen hittas nu i J-byggnadens korridor

Ingången till infektionsmottagningen (J2) finns bakom J-byggnaden. Infektionsmottagningen betjänar bara på eftermiddagar.

– Dörren är låst, såsom tidigare, men vårdpersonalen öppnar dörren för de patienter som har en tid bokad. Korridoren är stängd, varför man inte kan ta sig till andra lokaler via den, berättar Ahlroos.

J-byggnaden är renoverad och nu har man också fått ett tyst rum där anhöriga i lugn och ro kan ta avsked av sina framlidna närstående.

Ännu ett år i tillfälliga lokaler

Under renoveringen som inleddes år 2021 har man strävat efter att ändra på verksamheten så lite som möjligt för att kunderna och patienterna så lätt som möjligt ska kunna uträtta sina ärenden och komma in för vård.

– Vi har hittat tillfälliga, lämpliga lokaler för all verksamhet, förutom för röntgenavdelningen. Röntgenavdelningen tas i bruk när renoveringen är klar. Till dess så görs röntgenundersökningarna i Kristinestad, säger Sandberg.

Munhälsovården fortsätter i tillfälliga lokaler i F-byggnaden tills renoveringen är klar.

Invid J-byggnaden kommer man under de kommande månaderna bygga en nybyggnad som kommer att inhysa arbetsrum för förvaltningen och ett arkiv.

Byggarbetena och renoveringarna på Närpes hälsovårdscentral beräknas bli klara på hösten 2023. Ahlroos berättar att mottagningarna då kommer att flytta i sina tänkta lokaler.