Till innehållet
Allmänt

Nu får man tider också till rådgivningen via den digitala tidsbokningen

En liten pojke och en kvinna sitter vid bordet.
I Österbottens välfärdsområde kan man nu boka tid via nätet också till barnrådgivningen, samt telefontider till mödrarådgivningen och diabetesskötaren. Tjänsterna hittas enkelt via rubriken ”Uträtta dina ärenden på nätet” på framsidan till välfärdsområdets webbplats.

Tidigare har det varit möjligt att boka tid digitalt till exempelvis en skötare på hälsocentralen. Nu expanderar tidsbokningstjänsten också till barnrådgivningarna. I nästan alla kommuner kan man nu boka tid digitalt till barnrådgivningens 1-, 2-, 3-, 5- och 6-årskontroller. I Närpes och Kaskö man tills vidare boka tid per telefon.

På barnrådgivningen har den digitala tidsbokningen tagits emot med glädje, berättar hälsovårdaren Jessica Byggmästar på barnrådgivningen i Korsholm.

– Den digitala tidsbokningen underlättar både för barnens föräldrar och för oss här på rådgivningen. Majoriteten av alla telefonsamtal vi tar emot handlar om just tidsbokningar. För föräldrarna är det här mer flexibelt då de inte behöver fundera på att hinna ringa under telefontiden, utan de kan i lugn och ro kolla i sin egen kalender och se vilken tid som passar, berättar Byggmästar.

– Och om barnet insjuknar går det också lätt att avboka mottagningstiden via nätet.

Byggmästar vill påminna om att 18-månaderskontrollen och 4-årskontrollen är mer omfattande och personalen behöver mera tid för dem. Därför ska tiderna till dessa kontroller fortfarande bokas per telefon.

I Korsholm görs inte 6-årskontrollerna på rådgivningen, utan hos en skolhälsovårdare. Mer info om detta och andra kommunspecifika undantag finns på vår webbplats.

Mödra- och preventivrådgivningen

Telefontider till mödrarådgivningen kan nu bokas digitalt i Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Nykarleby, Pedersöre, Korsholm, Vörå och Kristinestad.

Den digitala tidsbokningen har telefontider för den första kontakten med mödrarådgivningen och för andra icke-brådskande ärenden.

Efter att babyn fötts kommer en hälsovårdare eller barnmorska från mödrarådgivningen på besök hem till familjen. För att komma överens om det här besöket kan man nu boka telefontid digitalt i Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre.

När man bokar tiden ska man i fältet för tilläggsuppgifter skriva in orsaken till tidsbokningen.

I Vasa kan mödrarådgivningens kunder boka telefontider till den egna skötaren via den digitala tidsbokningen.

Preventivrådgivningen har också digital tidsbokning i Vasa, Laihela, Oravais, Vörå, Korsholm, Närpes och Kristinestad. Tjänsten kommer ännu i vår att börja användas i kommunerna i norra delen av välfärdsområdet.

Telefontider till diabetesskötaren

I hela välfärdsområdet kan man boka telefontid till en diabetesskötare via den digitala tidsbokningen. Tidsbokningen finns till för de patienter som redan har en diabetesdiagnos.

I samband med tidsbokningen ska man i fältet för tilläggsuppgifter skriva in varför man bokat tiden och telefonnumret som man vill att skötaren ringer till under den bokade tiden.

Uträtta dina ärenden i lugn och ro på nätet

Välfärdsområdet erbjuder olika digitala kanaler för att uträtta ärenden, du hittar dem enklast via webbplatsen och rubriken ”Uträtta dina ärenden på nätet” på framsidan. Den direkta adressen till webbsidan är http://osterbottensvalfard.fi/utratta-dina-arenden-pa-natet/.

I menyn kan du välja din hemkommun, så får du direkt se vilka digitala tjänster du kan använda.

En del av tjänsterna kräver identifiering med nätbanskoder eller mobilcertifikat, medan  vissa tidsbokningstjänster också fungerar utan identifiering.