Till innehållet

rådgivning

11.7.2023 Inlägg

Distribution av jodtabletter kommer att påbörjas på rådgivningar

Österbottens välfärdsområde börjar distribuera jodtabletter i juli till familjer med barn under 3 år eller gravida. I bakgrunden ligger Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) uppdaterade anvisning om användning av jod i en situation med strålningsrisk.