Till innehållet
Allmänt

Distribution av jodtabletter kommer att påbörjas på rådgivningar

Gravid mamman står i mödrahälsovårdsrummet. Hon håller sina händer runt magen. Hon har på sig en vit blus med svarta ränder och en svart kofta. I bakgrunden står läkaren vid bordet i sin vita rock.
Österbottens välfärdsområde börjar distribuera jodtabletter i juli till familjer med barn under 3 år eller gravida. I bakgrunden ligger Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) uppdaterade anvisning om användning av jod i en situation med strålningsrisk.

Jodtabletter som lämpar sig för barn under 3 år distribueras till hushåll i samband med rådgivningsbesök

I oktober 2022 uppdaterade Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) anvisningen för användning av jod i en situation med strålningsrisk. Den nya anvisningen grundar sig på Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer om jod. Enligt SHM:s anvisning anskaffar den offentliga hälso- och sjukvården jodpreparat som lämpar sig för barn under 3 år och distribuerar dem till barnens föräldrar. I Österbottens välfärdsområde distribueras jodtabletterna till barn under 3 år i samband med ett normalt rådgivningsbesök.

– Om ett rådgivningsbesök inte är aktuellt inom 2–4 månader kan jodtabletterna avhämtas från rådgivningen under specifika distributionsdagar från och med mitten av augusti. Information om dessa dagar kommer inom kort att finnas på barnrådgivningarnas hemsida, berättar Susann Granlund, överskötare för barn- och familjeservice.

Dessutom distribuerar mödrarådgivningen jodtabletter till gravida för det ofödda barnet. Jodpreparatets förpackning innehåller doserings- och förvaringsanvisningar, som vårdnadshavaren ska bekanta sig med. För den övriga befolkningen, dvs. barn över 3 år och vuxna upp till 40 år, rekommenderas egen beredskap. Jodtabletter kan köpas på apotek.

Den primära skyddsåtgärden i en situation med strålningsrisk är att söka skydd inomhus

Jodtabletter används endast om SHM och räddningsmyndigheterna ger anvisningar om detta. Räddningsmyndigheterna skickar ut ett varningsmeddelande eller informerar på annat sätt om det uppkommer behov av att söka skydd. I en situation med strålningsrisk ska man alltid i första hand söka skydd inomhus och jodtabletter är en stödåtgärd.