Till innehållet
Allmänt

Fler tider till ultraljudsundersökningar för blivande mammor i Jakobstad

Blivande mammor i Jakobstadsregionen får genomgå ultraljudsundersökningar på Malmska sjukhuset. Fler undersökningstider lades till när Kronoby anslöt till Österbottens välfärdsområde.

Österbottens välfärdsområde utför ultraljudsundersökningar under graviditeten både på Vasa centralsjukhus och på sjukhuset i Jakobstad. Satsningar på en närmottagning där barnmorskor utför ultraljudsundersökningar i Jakobstad har gjorts i nästan tre år och när Kronoby vid årsskiftet anslöt till Österbottens välfärdsområde lade man till fler tider till ultraljudsundersökningar.

– Tidigare utförde vi barnmorskor undersökningar två dagar i veckan här i Jakobstad, numera gör vi det tre dagar i veckan, berättar barnmorska Carita Backman.

– Om jag ser ett avvikande fynd i ultraljudsundersökningen konsulterar jag en läkare, och fortsatta undersökningar kan sedan göras på Vasa centralsjukhus.

Backman är en av fyra barnmorskor som utför undersökningar både i Jakobstad och i Vasa. Hon har utfört ultraljudsundersökningar sedan år 2006 och besöker Jakobstad turvis med sina kollegor för att jobba.

Samma ultraljudsundersökningar i graviditetsvecka 12 och 20 utförs i Vasa och Jakobstad, men uppgifterna införs tillsvidare i olika patientdatasystem. Detta har ingen betydelse för den blivande mamman, eftersom all nödvändig information förs in i rådgivningskortet, det elektroniska systemet för graviditetsuppföljning och i Kanta. Även förlossningssjukhuset får nödvändig information från dessa källor.

Omtyckt närmottagning

Barnmorskan hinner utföra ultraljudsundersökningar på ungefär åtta mammor under en arbetsdag.

– Mammorna tycker om att komma till barnmorskans mottagning. Ibland vågar de kanske fråga mera av oss än av läkarna, berättar Backman.

– Servicen har enbart fått god respons, fortsätter barnmorska Marika Holm, som jobbar på mödrapolikliniken i Jakobstad.

Rådgivningen och mödrapolikliniken kan inte påverka antalet blivande mammor, men man strävar till att alla alltid ska få en mottagningstid när det behövs.

– Många mammor tänker att det är för tidigt att ta kontakt med rådgivningen under den första tredjedelen av graviditeten, men det lönar sig nog att ta kontakt med rådgivningen i tid. Då är det också lättare att ordna en tid till ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 12, säger Holm.

– Läkarna utför också ultraljudsundersökningar i vecka 12 och 20 om barnmorskorna inte har några lediga tider, fortsätter Backman.

Man får välja förlossningssjukhus

Barnmorskor som utför ultraljudsundersökningar förutsätts ha en separat utbildning.

– På många sjukhus i Finland har utförandet av ultraljudsundersökningar under graviditeten överförts till barnmorskorna. Barnmorskorna gör ett mycket noggrant arbete och det gör även att läkarna kan fokusera på andra uppgifter, berättar koordinerande avdelningsskötare Kaisa Muikku.

Merparten av de blivande mammorna i områdets norra del går på ultraljudsundersökning i Jakobstad, men föder fortsättningsvis i Karleby. Man hoppas att de skulle börja komma till Vasa för att föda.

– Det här är ju en geografisk fråga, eftersom de har längre väg till Vasa än till Karleby. Förra året kom det några fler föderskor till Vasa från områdets norra del. Antalet har alltså ökat en aning och vi önskar att det fortsättningsvis ska öka, berättar Muikku.

Vad sker vid ultraljudsundersökningarna under graviditeten, barnmorska Carita Backman?

Graviditetsvecka 12
”Vi säkerställer att ett levande foster, eller till och med två, växer i livmodern. Vi kontrollerar hjärtslagen, mäter fostret och kontrollerar att fostrets storlek och utveckling motsvarar graviditetens längd. Om mamman vill kan hon delta i en screening av kromosomavvikelser. Föräldrarna får ta hem de första bilderna av sitt blivande barn.”

Graviditetsvecka 20
”Vid den strukturella ultraljudsundersökningen granskas hela fostret från topp till tå och man säkerställer att tillväxten motsvarar graviditetens längd. Vi granskar all struktur hos fostret. Om avvikelser upptäcks konsulterar vi en läkare och kan hänvisa den blivande mamman till rätt ställe redan i ett tidigt skede. Vi kontrollerar också moderkakans placering.”

Läkaren utför dessutom extra ultraljudsundersökningar om man exempelvis behöver följa upp en tvillinggraviditet, moderkakans placering, fostrets njurfunktion eller om mamman har graviditetsdiabetes.