Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

På barnrådgivningen trivs både barn och föräldrar

2-åriga Melvin står med rak rygg mot väggen när hälsovårdaren mäter hans längd. Storasyster Amelia står bredvid hälsovårdaren.
I år fyller den finländska barnrådgivningsverksamheten 100 år. Verksamheten har förändrats och utvecklats genom åren, men grundtanken, att främja barnets välbefinnande, är fortfarande den samma. Hembesöket hälsade på hos rådgivningen i Närpes, där vi träffade glada och pigga Melvin Lindegård, som kom på 2-årskontroll.

Av välfärdsområdets alla tjänster är barnrådgiv­ningen den som når sin målgrupp allra bäst. Barn­rådgivningen får man kon­takta med låg tröskel. Under besöket är fokus inte enbart på barnets hälsa och utveckling, utan föräldrarna får också berätta om eventuella bekymmer som rör barnet och hur de upplever föräld­raskapet. Till barnrådgivningen kan man vid behov också komma mellan de regelbundna kontrollerna.

– För många föräldrar är det en självklarhet att komma med sitt barn till rådgivningen, och nästan alla kommer. Om vi märker att någon börjar utebli från överenskomna besök, brukar vi kontakta föräldrarna och fråga om allt är bra, och om vi ska boka en ny tid, säger hälsovårdare Ulrika Bärnas vid Närpes barnrådgivning.

Barnrådgivningen är en av det finländska samhällets grundläggande verksamheter. För många som nyli­gen har flyttat till Finland kan den ha en stor betydelse för anknytningen till samhället.

– En ovanlig sak med Närpes barn­rådgivning är att vi har många kunder som nyligen har flyttat till Finland. Hela 44 procent av de barn som besökt oss har antingen en förälder eller båda föräldrarna med invandrarbakgrund. Därför har vi ofta en tolk med, och då tar besöket lite längre tid, säger Bärnas.

Hälsovårdare Ulrika Bärnas sitter vid skrivbordet i sitt arbetsrum.
Jag har alltid varit barnkär och tyckt om små bebisar, men barn i alla åldrar förgyller det här arbetet. En diskussion med en 6-åring är både intressant och rolig, eftersom barn i den åldern ofta är lite lillgamla, säger Ulrika Bärnas. Hon har arbetat på barnrådgivningen sedan år 2009.

Melvin kommer till rådgivningen

När Hembesöket hälsar på hos Närpes barnrådgivning, kommer Melvin Lindegård från Finby på kontroll. Den glada pojken har med sig mamma Sofia Lindegård, pappa Roland Kärr och storasyster Amelia Lindegård (4,5 år).

– Barnen tycker i allmänhet om att komma till rådgivningen, men ibland kan det vara lite utmanande med 1,5- och 2-åringar. Antingen är det något speciellt med just den åldern, eller så kommer de ihåg ettårskontrollen, då de får tre vacciner under samma besök, säger Bärnas.

Under besöket frågar Bärnas hur hösten har gått och om Melvin har varit sjuk efter att han började på dagis efter sommaren. Sedan diskuteras mat- och sömnvanor, potträning samt tal- och motorikutvecklingen.

2-åriga Melvin går mot kameran i väntrummet. I bakgrunden syns hälsovårdaren Ulrika Bärnas och Melvins föräldrar.
Melvin Lindegård har kommit på 2 årskontroll till barnrådgivningen i Närpes. Hälsovårdaren Ulrika Bärnas tar emot allt från bebisar till 6-åringar på sin mottagning.

Efter diskussionen är det dags att kontrollera längd och vikt. Sofia Lindegård berättar att barnens längdtillväxt och vikt har orsakat bekymmer, och att de därför har besökt rådgivningen oftare än normalt.

– Vi brukar berätta för barnen i förväg att vi ska hälsa på Ulrika och gå igenom vad som ska hända under besöket. Det gäller att ha en balans i hur mycket man berättar, så barnet inte blir oroligt, men vi svarar på deras frågor så gott vi kan, säger Lindegård.

Ulrika Bärnas konstaterar att besöken i allmänhet går bättre om barnen har förberetts i förväg. I synnerhet när det är fråga om vaccineringar är det viktigt att det inte kommer som en överraskning för barnet.

I slutet av besöket konstaterar Bärnas att allt är i sin ordning. Nästa gång ska Melvin till rådgivningen på 3-årskontroll.

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 2/2022.

Text: Siv Nyberg
Bilder: Jessica Lindgren