Till innehållet

barn

11.7.2023 Allmänt

Distribution av jodtabletter kommer att påbörjas på rådgivningar

Österbottens välfärdsområde börjar distribuera jodtabletter i juli till familjer med barn under 3 år eller gravida. I bakgrunden ligger Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) uppdaterade anvisning om användning av jod i en situation med strålningsrisk.
30.5.2023 Kundtidning Hembesöket

När man arbetar med barn får man aldrig ge upp

Inom barnskyddet handlar det inte endast om barnet, utan det är alltid hela familjen som behöver och får hjälp. Socialarbetarens viktigaste uppgift är att prata och fråga om svåra saker och bygga upp förtroende.
13.2.2023 Allmänt

Talterapeuter samlade sina bästa tips: Nu finns material för R-träning med barn

För många barn är R-ljudet det svåraste språkljudet att lära sig. För att underlätta träningen av R-ljudet har välfärdsområdets talterapeuter skapat ett material med lekfulla övningar. − Det finns mycket som man kan göra själv utan att behöva besöka oss, säger talterapeuterna Ida Maans och Hanna Ollus.
1.12.2022 Kundtidning Hembesöket

På barnrådgivningen trivs både barn och föräldrar

I år fyller den finländska barnrådgivningsverksamheten 100 år. Verksamheten har förändrats och utvecklats genom åren, men grundtanken, att främja barnets välbefinnande, är fortfarande den samma. Hembesöket hälsade på hos rådgivningen i Närpes, där vi träffade glada och pigga Melvin Lindegård, som kom på 2-årskontroll.
10.5.2022 Allmänt

Information och kamratstöd för föräldrar

I Österbottens välfärdsområde har Förebyggande familjearbete Pippi, mötesplatsen för Vasas familjecenter, Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalförening i …