Till innehållet
Allmänt

Stödkväll för föräldrar till barn med nepsy-utmaningar

I april ordnas ett webinarium där anhöriga till ungdomar med nepsy-utmaningar får stöd och råd för en fungerande vardag.

Projektet Prima Botnia vid Österbottens välfärdsområde ordnar i samarbete med Österbottens ADHD-förening rf ett webinarium för föräldrar till unga med nepsy. Alla som är intresserade av ämnet är välkomna att delta. Nepsy är en förkortning för neuropsykiatriska svårigheter. Neuropsykiatriska svårigheter omfattar ADHD och ADD, Aspergers syndrom och andra autismspektrumstörningar, språkstörning och Tourettes syndrom. Målsättningen är att deltagarna ska få stöd och tips som underlättar vardagen för anhöriga till unga med nepsy.

Under webinariet får deltagarna ta del av givande talturer med Johanna Nystrand, Sakkunnig inom barn- och familjearbete, som ger tips för en fungerande vardag med nepsy och med Tii Tanner om sina erfarenheter med nepsy.

Under tillfället presenteras olika lågtröskelstöd-kanaler som chatten En jaksa.fi, Strategigrupp för föräldrar och Mielenterveystalo. Dessutom berättar Österbottens ADHD förening rf om sin verksamhet.

Det svenskspråkiga webinariet ordnas 25.4 kl. 17.30-19.15 på distans via Teams. Deltagare behöver inte anmäla sig till webinariet, utan ansluter sig till webinariet via Teams-länk. Motsvarande finskspråkigt tillfälle ordnas 10.4.

Lågtröskelstöd

En jaksa.fi för föräldrar innehåller orokartläggning och olika videor relaterat till olika livsskeden samt en chat.

Normaali.fi för unga innehåller orokartläggning och olika videor relaterat till olika livsskeden samt en chat.

Psykporten.fi är en webbtjänst som ger information om psykisk hälsa

Kontaktuppgifter

Lilja Öhman, projektkoordinator Prima Botnia, lilja.ohman(a)ovph.fi