Till innehållet

familjearbete

30.5.2023 Kundtidning Hembesöket

När man arbetar med barn får man aldrig ge upp

Inom barnskyddet handlar det inte endast om barnet, utan det är alltid hela familjen som behöver och får hjälp. Socialarbetarens viktigaste uppgift är att prata och fråga om svåra saker och bygga upp förtroende.
10.5.2022 Allmänt

Information och kamratstöd för föräldrar

I Österbottens välfärdsområde har Förebyggande familjearbete Pippi, mötesplatsen för Vasas familjecenter, Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalförening i …