Till innehållet
Allmänt

Information och kamratstöd för föräldrar

Ett barn leker på golvet bredvid en stor leksakslåda.

I Österbottens välfärdsområde har Förebyggande familjearbete Pippi, mötesplatsen för Vasas familjecenter, Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalförening i Vasa och Vasa Settlementförening under våren tillsammans ordnat tre temakvällar för föräldrar med barn i trotsåldern.

– Det första tillfället ordnades online och de två andra i familjecentret, berättar handledare Jenni Ovaska från förebyggande familjearbete.

Under det sista tillfället gav familjehandledare Leena Mäenpää tips för utmanande situationer, bland annat följande: Hur får jag barnet att sluta leka och börja klä på sig istället, så att vi hinner i tid dit vi ska.

– Att vara lekfull och locka är ofta de bästa sätten vid sidan av att vara förutseende och konsekvent. Situationen som barnet upplever den kan jämföras med en öronmask, det vill säga en sång som ibland spelas i repris i huvudet på oss vuxna. När en förälder säger ”Sluta lek, vi ska åka snart” till ett barn som leker, är det enda barnet hör ”leken är över” och då blir det argt och vill inte klä på sig. För många barn fungerar det exempelvis att föräldern tar fram en timer och säger ”Få se hur snabbt du kan klä på dig” åt barnet, tipsar Mäenpää.

För många barn fungerar det exempelvis att föräldern tar fram en timer och säger ”Få se hur snabbt du kan klä på dig” åt barnet

tipsar Leena Mäenpää.

Riina Jouppi, mamma åt en tre- och en åttaåring, deltog för första gången i temakvällen.

– Även om informationen var bekant sedan tidigare fanns det bra kamratstöd här. Jag hoppas på fler liknande tillfällen.

Jonna Suhonen, mamma till två små barn, tyckte också att kvällen var givande.

– Det är bra att få höra andras erfarenheter. Det var en passlig mängd deltagare och stämningen var avslappnad, jag vågade också själv säga lite.

Föräldrarna hoppas på en fortsättning på motsvarande temakvällar, ett annat önskemål är liknande kvällar för tonårsföräldrar. Det kommer att ske en del personalförändringar inom det förebyggande familjearbetet i sommar, men förslagen läggs bakom örat.

På bordet ligger olika bildkort med utdragbara meningar.
I början av kvällen fick varje förälder välja ett kort från bordet och fortsätta meningen på det.