Till innehållet
Allmänt

Familjecentret – för en fungerande vardag

Familjecentret är ett nätverk som för samman alla tjänster för barnfamiljer. Målet är att skapa en verksamhetsmodell som hjälper familjerna i vardagen på ett helhetsbetonat sätt. De professionella får utbildning så att de ska ha bra verktyg för att stöda familjer i olika livssituationer. På familjecentrets träffpunkter vill man erbjuda ett öppet rum för barnfamiljer där olika aktörer tillsammans kan ordna mångsidiga tjänster. Via det digitala familjecentret kan man få information och råd dygnet runt.

Vad är familjecentret? 

Tanken med familjecentret är att familjer ska få hjälp, information och kamratstöd från ett och samma ställe. Det behöver inte nödvändigtvis vara en enskild byggnad, utan tjänsterna kan vara placerade olika i landskapet. Servicen finns till för alla som är under 18 år och deras föräldrar.  

Kärnan i familjecentret är rådgivningstjänsten. Runt den kommer det i framtiden att byggas upp ett samarbetsnätverk med annan service som riktar sig till barnfamiljer. Visionen är att kunden känner till en ansvarig person, som ser till att ärenden går framåt smidigt. Hen samlar ihop personer som står nära barnet och familjen och enligt också behov andra professionella.  

Sirpa Manninen, projektchef för familjecentret, berättar om målen.   

Med familjecentret försöker vi hjälpa familjer att få vardagen att löpa på så bra som möjligt. Det ska vara lätt för familjen att få hjälp om något oväntat sker eller problem uppstår. Målet är att förbättra de professionellas kompetens så att de kan identifiera kundernas behov. 

Träffpunkten har något för hela familjen 

Träffpunkten är ett fysiskt eller digitalt rum som är tänkt att stärka föräldraskapet, erbjuda kamratstöd och rent allmänt främja en bra vardag. Olika aktörer kan ordna mångsidig verksamhet för barn och unga. Målet med familjecenterprojektet är att starta upp träffpunkter runtom i landskapet, nära familjerna. För att kunna starta upp träffpunkterna krävs det att välfärdsområdet, kommunerna och föreningarna kan utveckla och planera tillsammans. Den digitala träffpunkten kan vara ett bra alternativ för att träffa andra familjer virtuellt. 

Digitala familjecentret öppet dygnet runt 

Familjecenterprojektet är med och utvecklar ett digitalt familjecenter, som ska erbjuda information och råd till familjerna. Målet är att det i framtiden ska finnas elektroniska blanketter, tidsbokning och chatt i det digitala centret. I det digitala familjecentret är det möjligt att uträtta ärendet dygnet runt. 

Professionella utbildas i nätverksbaserat arbete 

Familjecentret är en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral. Under utvecklingsarbetet är det tänkt att implementera metoden Föra barnen på tal, där man framhäver betydelsen av en fungerande vardag i barnets familj. Under året kommer 48 professionella i Österbotten att utbildas i Föra barnen på tal. Samarbete mellan professionella är viktigt för att man ska kunna underlätta familjernas livssituation. 

Det är viktigt att barnfamiljerna är med i utvecklingsarbetet, då kan familjecentret utvecklas i rätt riktning. För tillfället kartlägger projektarbetarna samarbetspartners och i framtiden hoppas man att barnfamiljer vill vara med och utveckla verksamheten.