Till innehållet
Allmänt

Socialvårdens servicehandledning lanserar en ny telefontjänst för barnfamiljer och personer i arbetsför ålder 

Från och med den 22 november erbjuder socialvårdens servicehandledning i Österbottens välfärdsområde handledning, rådgivning och information om social trygghet även per telefon. Telefontjänsten är avsedd för i synnerhet barnfamiljer och personer i arbetsför ålder.

Socialvårdens servicehandledning är i sig ingen ny tjänst för den har tidigare erbjudits av kommunernas socialhandledare och socialarbetare, men välfärdsområdet ville centralisera den för att klienterna ska få det lättare att ta kontakt.  

– I kommunerna erbjöds handledningen i varierande utsträckning med exempelvis begränsade telefontider eller så sköttes handledningen vid sidan av andra uppgifter. Tack vare den nya telefontjänsten som är öppen varje vardag kan alla invånare i Österbotten nu ges handledning och rådgivning på jämlikare grunder, säger Ann-Christin Sundsten som är chef för klient- och servicehandledningen. 

Samtalen besvaras av socialhandledare som är förtrogna med de socialvårdstjänster som erbjuds barn, unga och familjer samt personer i arbetsför ålder. De arbetar på heltid med servicehandledning. 

Tjänsten är tvåspråkig. När klienten ringer servicehandledningen ska hen med hjälp av telefonens knappar välja att ringer hen i ett barn- och familjeärende eller i ett ärende som berör personer i arbetsför ålder. 

Fyra kvinnor sitter på en blå soffa.
Samtalen besvaras av socialhandledare Sarah Goodwin, Mari Wiklund, Jannica Engman och Pia Lindedahl som är förtrogna med de socialvårdstjänster som erbjuds barn, unga och familjer samt personer i arbetsför ålder.

Service direkt med ett samtal 

Socialvårdens servicehandledning erbjuder precis som namnet säger handledning i ärenden som uppringaren behöver hjälp med. Under samtalet kartläggs uppringarens situation och hen kan styras till rätt service.  

Sundsten råder att ringa servicehandledningens nummer ifall man behöver hjälp med svårigheter eller bekymmer i sin vardag. De kan vara såväl ekonomiska som förknippade med exempelvis föräldrarnas psykiska hälsa. 

– Om exempelvis föräldrarna är utmattade kan socialhandledaren göra en första bedömning och anvisa uppringaren till en lämplig tjänst i välfärdsområdet. Där kan servicebehovet sedan kartläggas noggrannare och ett klientförhållande inledas vid behov Uppringaren kan också uppmanas att ta kontakt med FPA eller ges tips om stödformer som den tredje sektorn erbjuder, berättar Sundsten. 

– Säkerligen kommer de flesta kontakterna tas av vuxna, men visst kan unga också ringa om de har frågor om exempelvis kuratorstjänster eller mentalvårdstjänster som erbjuds med låg tröskel. 

Ärendet kan uträttas anonymt och råd kan ges på allmän nivå, men om uppringaren vill anhålla exempelvis om färdtjänst måste hen uppge sina personuppgifter. 

Samtalen till socialvårdens servicehandledning spelas in för att välfärdsområdet ska kunna utveckla kvaliteten på tjänsten. 

Socialvårdens servicehandledning har även närserviceställen på Vasa centralsjukhus, Malmska social- och hälsocentral, sjukhuset i Jakobstad och Korsholm hälsovårdscentral. Mer information om närserviceställena hittar du på vår webbplats

Socialvårdens servicehandledning från och med 22.11.2023 

tel. 06 218 9400 

Öppen måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–14