Till innehållet
Socialvårdens servicehandledning

Ring till oss, när du behöver hjälp och rådgivning eller handledning om socialvårdens tjänster och olika förmåner. Tjänsten är för barn, unga, och familjer samt för vuxna i arbetsför ålder. Öppet må-to kl. 8-15 och fre kl. 8-14.

Servicehandledning ges även på plats vid Vasa centralsjukhus, Malmska hälsovårdscentral och sjukhus i Jakobstad och Korsholms hälsovårdscentral. Socialhandledarna ger dig handledning, rådgivning och information om socialvårdens tjänster och olika förmåner. De erbjuder dig en första kartläggning och bedömning av din helhetssituation.  

Socialvårdens servicehandledning fungerar som en koordinerande länk mellan hälso- och sjukvården och socialvården. Du får information om tillgängliga servicealternativ och personalen stöder dig att främja ditt välbefinnande och din hälsa. Du erbjuds psykosocialt stöd och vi kan delta i planeringen av din service och rehabilitering.  

Besöksadress: Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa
Öppethållningstider: måndag-fredag kl. 10.00-13.00

Anne Björklund, socialhandledare 040 192 8819

Tiia Tähtinen, socialhandledare 044 323 2223

Linda Slotte, socialhandledare 040 186 6471

Katja Mäki-Ista, socialhandledare 040 669 1094

Therese Beijar, socialhandledare 040 183 7205

Linda Rönnberg, socialhandledare 040 352 3412

Besöksadress: Malmska sjukhus, Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad
Läge: A, H4, I1
Öppethållningstider: må-fre 8.00-16.00

Camilla Hatt, socialhandledare 050 438 5951

Natalie Häggman, socialhandledare 050 502 3614

Rebecca Holmgård, socialhandledare 050 438 5952

Besöksadress: Korsholms hälsovårdscentral, Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm
Läge: E flygeln, rum 78
Telefontid: må-fre 10.00-13.00, mottagning endast enligt tidsbeställning.

Anne Björklund, socialhandledare 040 192 8819

Tiia Tähtinen, socialhandledare 044 323 2223

Linda Slotte, socialhandledare 040 186 6471

Katja Mäki-Ista, socialhandledare 040 669 1094

Therese Beijar, socialhandledare 040 183 7205

Linda Rönnberg, socialhandledare 040 352 3412