Till innehållet
Socialvårdens servicehandledning

Ring till oss, när du behöver hjälp och rådgivning eller handledning om socialvårdens tjänster och olika förmåner. Tjänsten är för barn, unga, och familjer samt för vuxna i arbetsför ålder. Öppet må-to kl. 8-15 och fre kl. 8-14.

Servicehandledning ges även på plats vid Vasa centralsjukhus, Malmska hälsovårdscentral och sjukhus i Jakobstad och Korsholms hälsovårdscentral. Socialarbetare och socialhandledare ger dig handledning, rådgivning och information om socialvårdens tjänster och olika förmåner. De erbjuder dig en första kartläggning och bedömning av din helhetssituation.  

Socialvårdens servicehandledning fungerar som en koordinerande länk mellan hälso- och sjukvården och socialvården. Du får information om tillgängliga servicealternativ och personalen stöder dig att främja ditt välbefinnande och din hälsa. Du erbjuds psykosocialt stöd och vi kan delta i planeringen av din service och rehabilitering.  

Besöksadress: Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa
Läge: A1
Öppethållningstider: måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Monica Björksten-Rabb, socialarbetare 06 213 2255
Sara Nordström, socialarbetare 06 213 2258
Hanna Gomez, vik. socialarbetare 06 213 2256
Bodil Granfors Båsk, socialarbetare 06 213 2257
Elisa Heinonen, socialarbetare 06 213 8220
Ida Nordbäck, socialarbetare 044 323 2223
Lena Ek, socialarbetare 040 715 4273
Minna Laitala, socialhandledare 040 688 6224
Erika Frantz, ledande socialarbetare 040 568 4823

Besöksadress: Malmska sjukhus, Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad
Läge: A, H4, I1
Öppethållningstider: må-fre 8.00-16.00

Camilla Hatt, socialhandledare 06 786 2529
Natalie Häggman, socialhandledare 050 502 3614
Rebecca Holmgård, socialhandledare 050 438 5952
Erika Frantz, ledande socialarbetare 040 568 4823

Besöksadress: Korsholms hälsovårdscentral, Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm
Läge: E flygeln, rum 78
Öppethållningstider: må-fre 8.00-16.00, mottagning enligt tidsbeställning.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 12–13

Siv Roos, socialarbetare 06 218 4024
Erika Frantz, ledande socialarbetare 040 568 4823