Till innehållet
Allmänt

Professionella oroliga över barn och unga som vejpar och använder e-cigaretter

En närbild av en persons hand som håller en elektronisk cigarett.
Andelen barn och unga som vejpar, det vill säga röker e-cigaretter, har ökat explosionsartat. Precis som vanlig tobak innehåller också e-cigaretter ämnen som är skadliga för hälsan.

– I mitt arbete som hälsovårdare i årskurs 1–6 har jag sett att andelen barn som använder och testar e-cigaretter har ökat. Så sent som ifjol var det mycket ovanligt med e-cigaretter, men i höst har det kommit fram att det finns elever som har testat. Barnen verkar veta mycket om dem, berättar skolhälsovårdare Ilona Kangas.

Vad är en e-cigarett?

E-cigaretter, eller elektroniska cigaretter, och andra produkter som förångar vätska är gjorda av plast och metall. Cigaretten värmer upp en vätska tills den förångas, det vill säga blir aerosol. Ångan dras in i lungorna på samma sätt som när man röker vanliga cigaretter.

Till utseendet är e-cigaretterna annorlunda, men de fungerar på samma sätt.

E-cigaretterna kan se ut som till exempel läppbalsam eller fodral för hörlurar – det är alltså inte säkert att man känner igen dem.

Ilona Kangas

– Som yrkesutbildad hälsovårdare vill jag att föräldrar ska veta att e-cigaretterna kan se ut som till exempel läppbalsam eller fodral för hörlurar – det är alltså inte säkert att man känner igen dem. Dessutom kan barn och unga enkelt beställa dem av andra unga via sociala medier, exempelvis via apparna Snapchat eller Telegram, understryker Kangas.

E-cigaretter innehåller inte tobak och medför ingen brännande reaktion som vanliga cigaretter. Grundämnena i e-cigarettvätskan, eller basvätskorna, är glycerol och propylenglykol. Vätskorna kan vara nikotinfria eller innehålla nikotin.

E-cigaretter är farliga för hälsan – prata med ditt barn

– Det som är mest oroväckande med e-cigaretterna är att de innehåller ämnen som är farliga för hälsan och att vi fortfarande saknar långsiktig forskning på biverkningarna. Nikotinstyrkan och mängden nikotin varierar mycket mellan e-cigaretterna. Om nikotinet är starkt i kombination med att nikotinhalten är hög tar det inte länge innan man är nikotinberoende, vilket medför en fara för nikotinöverdos. Tyvärr har det också kommit fram fall där barnet köpt e-cigaretten så att säga på kredit och sedan har pengarna drivits in på osakliga sätt, berättar Tiina Ekholm, ansvarig skolläkare.

– Jag hoppas att alla föräldrar diskuterar öppet med sina barn och unga om rusmedel och farorna med dem. Då kan vi i ett tidigt skede ingripa i bruket, uppmanar Ekholm.

E-cigarettvätskorna och aerosolen som bildas av dem har konstaterats innehålla flera metaller, däribland koppar, zink och bly.

De hälsoskadliga effekterna av e-cigaretter är bland annat:

  • Den som använder e-cigaretter vars vätska innehåller nikotin utsätts för biverkningarna av nikotin och blir beroende.
  • När e-cigaretten blir varm bildas syreradikaler som skadar cellerna på samma sätt som vanliga cigaretter. Dessa cellskador orsakar bland annat en inflammationsliknande reaktion i lungcellerna och ökar risken för sjukdomar i och runt munnen.
  • Glyoxal och metyloxal som finns i e-cigaretter har bevisats vara farliga för lungorna.
  • När propylenglykol hettas upp bildas propylenoxid, vilket Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC har klassat som ett cancerframkallande ämne.
  • E-cigarettvätskorna och aerosolen som bildas av dem har konstaterats innehålla flera metaller, däribland koppar, zink och bly.
  • Användning av e-cigaretter kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Irritation i mun och svalg, huvudvärk, hosta, slembildning, sämre kondition och illamående är enligt en enkät de vanligaste symtomen av e-cigaretter.

Pålitlig information om e-cigaretter finns hos: