Till innehållet
Allmänt

Ändrade utrymmen i Lillkyro hälsostation och rådgivning


Från och med måndag 7.3 finns Lillkyros mödra- och barnrådgivning i sina ursprungliga utrymmen igen i Lillkyro hälsostation. Från och med måndagen ska besökare som ska till mödra- och barnrådgivningen gå in genom dörren på Tervajoki-sidan.

Även infektionsmottagningen flyttar. Den som ska besöka infektionsmottagningen med tidsbokning ska gå in genom huvudingången till Lillkyro hälsostation och sedan gå till ändan av korridoren från huvudingången, där det finns ett skilt väntrum. Infektionspatienter behöver inte anmäla sig då de kommer till mottagningen.