Till innehållet
Allmänt

Barnrådgivningen och munhälsovården i Gerby flyttar på grund av renovering

Renoveringen av tandklinikens och barnrådgivningens utrymmen i Gerby inleds i januari 2023. Munhälsovården flyttar till Rådhusgatan och rådgivningen till Dammbrunnsområdet på grund av renoveringen.

Munhälsovårdens mottagning flyttar till Rådhusgatan

Munhälsovårdens mottagning flyttar från utrymmena i Gerby till adressen Rådhusgatan 13.

– Tidtabellen för flytten preciseras senare, men det är meningen att flytten till Rådhusgatan ska ske i januari. Det här är tillsvidare vår permanenta adress, vi återvänder alltså inte till lokalerna i Gerby efter renoveringen, berättar övertandläkare Katri Palo.

Välfärdsområdet har hyrt utrymmena i Gerby av Vasa stad. Staden renoverar utrymmena de äger för annat bruk och därför har ersättande utrymmen sökts för tandvården. På munhälsovårdens nya adress på Rådhusgatan har en privat tandläkarstation funnits tidigare.

– Till all lycka hittade vi en ny lokal som är färdigt anpassad för vår verksamhet inom munhälsovården, konstaterar Palo.

Kunderna får närmare information om flytten i samband med mottagningsbesöken och tidsbokningen.

Barnrådgivningen finns vid Dammbrunnen under renoveringen

Barnrådgivningens verksamhet flyttar till Dammbrunnen likaså i januari. Mödrarådgivningen och familjeplaneringen samt barnrådgivningarna för Vasas övriga stadsdelar finns redan vid Dammbrunnen. Rådgivningen, som flyttar till byggnad 8 vid Dammbrunnen, återvänder dock till lokalerna i Gerby efter renoveringen.

– Renoveringen beräknas pågå i ungefär ett år och efter det flyttar barnrådgivningen tillbaka in i de renoverade utrymmena, berättar avdelningsskötare Maria Arvila.

De nuvarande utrymmena i Gerby är inte planerade för att användas av rådgivningen. Efter renoveringen kommer utrymmena att motsvara rådgivningsverksamhetens behov bättre. Om renoveringen framskrider enligt planen återvänder barnrådgivningen till sin gamla adress i början av år 2024.

Flytten påverkar varken barnrådgivningens eller munhälsovårdens tidsboknings- eller rådgivningsnummer. Hälsostationen som tidigare flyttat från utrymmena finns på Kyrkoesplanaden fram till att den senare flyttar till det nya H-huset på Vasa centralsjukhus område.