Till innehållet
Allmänt

Öppet hus på Närpes hälsovårdscentral den 13 mars

Renoveringen av Närpes hälsovårdscentrals J-byggnad färdigställdes i slutet av fjolåret och alla tjänster finns nu på sina rätta platser.

Personalen hälsar alla intresserade välkomna till hälsovårdscentralen för att bekanta sig med de nya utrymmena och verksamheten den 13 mars 2024 kl. 17–19.

Representanter för Närpes stad inviger byggnaden officiellt kl. 17. Mellan kl. 17.15 och kl. 19 kan man delta i rundvandringar av byggnaden.

– Många Närpesbor har redan besökt den renoverade J-byggnaden, men vi vill också ge alla andra en möjlighet att bekanta sig med byggnaden för att de ska veta vart de ska gå när de sedan behöver komma hit, säger avdelningsskötare Linda Ahlroos.

Man kan gå runt i lokalen i egen takt, och det finns anställda på plats från bland annat vårdbedömningen, läkar- och skötarmottagningen, röntgenenheten, mun- och tandvården samt jouren.

– Närpes stad som ansvarat för renoveringen av fastigheten bjuder också på tårta och kaffe för att fira att hälsovårdscentralen har öppet hus och att renoveringen nu är klar, säger Ahlroos.

Också OLKA-verksamheten i Närpes öppnas officiellt

I samband med att Närpes hälsovårdscentral har öppet hus invigs även OLKA-verksamheten vid hälsovårdscentralen officiellt. Lokala föreningar och organisationer finns på plats för att berätta om sin verksamhet. Dessutom kan besökarna bekanta sig med OLKA-verksamheten och den fysiska OLKA-enheten i J-byggnadens entré.

OLKA är en koordinerad volontär- och organisationsverksamhet, som stöder patienter och deras anhöriga samt fungerar som föreningarnas kanal till välfärdsområdets verksamhetsställen.

De föreningar som vill delta i hälsovårdscentralens öppet hus och invigningen av OLKA-verksamheten bör anmäla sig senast på måndagen den 11 mars 2024 på adressen olka@pohy.fi.