Till innehållet
Allmänt

Eventuella störningar i välfärdsområdets servicenummer på onsdag och torsdag

Den 10–11 maj kan det förekomma störningar i kundservicecentralens och munhälsovårdens telefonservice. På onsdagen tas ett nytt telefonsystem i bruk och personalen vid kundservicecentralen i Vasa börjar arbeta i nya utrymmen.

Det här kan orsaka problem för kunder som ringer till kundervicecentralen (06 218 9000) och munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning (06 218 9100) från Vasa och Laihela.

– Vi har förberett oss omsorgsfullt på ibruktagningen av det nya systemet och har bekräftat att förbindelserna till de nya arbetsutrymmena fungerar, men det kan ändå inträffa något som vi inte kunnat förutse. Ifall man inte genast får kontakt med kundservicecentralen så lönar det sig att vänta en stund och sedan ringa på nytt, säger överskötare Kathy Guss.

– I nödfall ska man alltid ringa nödnumret 112, påminner Guss.