Till innehållet
Allmänt

Störningarna i telefontjänsterna i Vasa, Laihia och Lillkyro åtgärdade

Under tisdagen har det varit störningar i telefontjänsterna vid hälsovårdsstationerna i Vasa, Laihela och Lillkyro.

Felet är nu åtgärdat men telefonlinjerna är hårt belastade och det kan hända att väntetiderna blir längre än vanligt.

Ifall ditt ärende är brådskande, fortsätt köa. I ett mindre brådskande ärende kan du be om återuppringning. Vi önskar att du inte ber om återuppringning upprepade gånger, eftersom det gör återuppringningen långsammare.

Det har varit fördröjningar i återuppringningen redan före morgonens störningar. För närvarande kan man bli tvungen att vänta på återuppringning i över tre dagar.

Ring alltid nödnumret 112 i en brådskande nödsituation. Du kan göra symtombedömningar på Omaolo-tjänsten på adressen www.omaolo.fi