Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Österbottens välfärdsområdes sockmönster

Valkoiset villasukat, joissa sinisiä ja vihreitä raitoja.
Låt dina fötter njuta av hemstickade yllesockor. Förutom värme åt fötterna ger stickningen händerna rytmiskt arbete och hjärnan gymnastik.

Med det maskantal som anges i mönstret stickar du sockor i storlek 38–40.

Du behöver

– Modellsockorna är stickade i Novitas garn 7 Bröder, men du kan också använda annat garn av motsvarande tjocklek. Du behöver garn i tre olika färger: Huvudfärg (vit), kontrastfärg 1 (blå) och kontrastfärg 2 (grön).


– För ett par sockor i storlek 38 – 40 behöver du ca 90 g av huvudfärgen, ca 20 g av kontrastfärg 1 och ca 10 g av kontrastfärg 2.

– 3,5 mm tjocka strumpstickor eller rundsticka 80 cm

– Hjälpsticka

(maskmarkör)

Förkortningar:

a = avig maska

r = rät maska

m = maska

lyft = lyft över 1 m utan att sticka

Kfbf (knit front, back and front) = Sticka maskan först i främre maskbågen, sedan i bakre och sedan ännu en gång i främre maskbågen.

B (bubbla) = Kfbf, vänd arbetet. Lyft 1, 2 a, vänd arbetet, lyft 1, 2 r, vänd arbetet. Lyft 1, 2 a ihop, överdragningshoptagning. Vänd arbetet, flytta 1 m från vänster till höger sticka.

* — * = upprepa enligt vad som anges mellan *-markeringarna.

2 a ihop = sticka två aviga ihop

2 r ihop = sticka två räta ihop

Resår

Lägg upp 48 maskor med kontrastfärg 1.

Ta ihop till en ring och börja sticka kanten med bubblor.

*B, 3 a*, upprepa *-* varvet ut.

Sticka *1 r, 3 a* upprepa *-* varvet ut. Sticka totalt 7 varv.

Vändningar med flätstickning

*Flytta 4 maskor till hjälpstickan. Ha hjälpstickan bakom arbetet och sticka 1 r från vänster sticka. Flytta 3 a maskor från hjälpstickan till vänster sticka och sticka dem aviga. Sticka 1 r från hjälpstickan. Sticka 3 a från vänster sticka.* Upprepa *-* varvet ut.

Efter vändvarvet, sticka ett varv med rätstickning.

Sockans bollformade kant och vändningarna med flätstickning påminner om formspråket i vår logotyp. 

Skaft

Valkoiset villasukat, joissa sinisiä ja vihreitä raitoja.

Varv 1: Byt till huvudfärgen. Sticka varv rätstickning.

Varv 2—10: Sticka *1 r från bakre kanten, 1 a*.

Varv 11: Sticka rätstickning.

Varv 12—13: Sticka rätstickning med kontrastfärg 2.

Byt till huvudfärgen.

Varv 14: Sticka varv rätstickning.

Varv 15—23: Sticka 9 varv *1 r från bakre kanten, 1 a*.

Varv 24: Sticka 1 varv rätstickning.

Byt till kontrastfärg 1

Varv 25—26: Sticka rätstickning.


Upprepa varv 1—26 tills skaftet har den längd du önskar.

Hällapp

Hälen stickas med förstärkt stickning:

Sticka 12 maskor 1 r, lyft 1. Vänd arbetet. Lyft 1, 23 a. Vänd arbetet.

*Lyft 1, 1 r, lyft 1 stickan ut (23 maskor). Vänd arbetet, lyft 1, 23 a. Vänd arbetet.*

Sticka *-* sammanlagt 12 varv.

Häl

Fortsätt sticka med förstärkning. Sticka 15 m, 2 r ihop. Vänd.

*Sticka 7 a, 2 a ihop. Vänd

Sticka 7 r, 2 r ihop. Vänd*

Upprepa *—* tills det återstår 8 m.

Kilavmaskningar

 (fortsätt efter hälen med sockans ovandel *1 r från bakre kanten, 1 avig* strukturstickning och bottnen stickas med rätstickning. Fortsätt med ränderna på samma sätt som i skaftet.)

Sticka 4 r. I det här skedet kan du om du vill sätta en maskmarkör där varvet börjar.

Sticka de maskor som är på stickan och plocka 12 m från kanten av hällappen. Sticka de plockade maskorna med rätstickning.

Fortsätt med sockans ovandel (24 maskor) strukturstickning *1 r från bakkanten, 1 avig*

Plocka 12 m från hällappens andra kant och sticka de plockade maskorna med rätstickning. I bottnen finns nu sammanlagt 32 maskor och på ovandelen 24 maskor.

Sticka r tills det återstår 2 maskor före ovandelen. Sticka 2 r ihop

Sticka ovandelens maskor.

Sticka 2 r ihop Sticka 11 m rätstickning.

Sticka sedan mellanvarvet, dvs. alla bottnens maskor med rätstickning och fortsätt med strukturstickning på ovandelen.

Upprepa avmaskningsvarvet och mellanvarvet turvis, tills det återstår sammanlagt 48 maskor på stickorna.

Fortsätt sticka tills arbetet når över lilltån. Börja därefter med hoptagningen för tårna.

Hoptagning för tårna

Hoptagningen för tårna görs med bred bandhoptagning. Här stickas alla maskor med rätstickning, också på ovandelen.

Fördela maskorna jämnt på fyra stickor (12 m på varje sticka) eller, om du använder rundsticka, sätt maskmarkör med 12 maskors mellanrum, där stickorna skulle bytas.

Varv 1: sticka r tills det återstår 3 m på stickan. Sticka 2 r ihop, 1r.
Sticka sedan från början av följande sticka 1 r, 2 från bakre kanten r ihop, sticka r fram till slutet av tredje sticka och det återstår 3 m. Sticka 2 r ihop, 1 r. Flytta till fjärde stickan, sticka 1 r, 2 från bakre kanten r ihop. Sticka fjärde stickans maskor.

Varv 2: Sticka alla maskor med rätstickning.

Upprepa varv 1 och 2, tills det återstår 8 m på varje sticka. Upprepa sedan hoptagningarna enligt varv 1 på varje varv, tills det återstår 2 m på varje sticka. Klipp av tråden och dra den igenom maskorna. Fäst trådarna.