Till innehållet
Allmänt

Välfärden är vår gemensamma uppgift


Österbottens välfärdsområdes värdegrund består av följande vägledande förhållningssätt: från människa till människa, framåtblickande och ansvarsfull samt jämställdhet och jämlikhet. Vårt gemensamma mål är att vår befolkning ska vara den mest välmående och ha den bästa funktionsförmågan i Finland. Välfärdsområdets uppgift är att arbeta verkningsfullt tillsammans med människorna i området för att välfärdsområdet ska kunna erbjuda trygghet, funktionsförmåga och välbefinnande på två språk.

Alla behövs för att vårt mål om välbefinnande och funktionsförmåga ska kunna förverkligas. Välfärdsområdena inleder sin verksamhet den 1 januari 2023. Den största förändringen jämfört med tidigare är att de förtroendevalda som fattar beslut om tjänsterna väljs genom direkta val och tjänsterna produceras med behovsbaserad finansiering som staten beviljar. Det betyder att tjänsterna måste produceras för det belopp som staten beviljar utifrån bedömningen av områdets behov. Österbottens befolkning åldras och behovet av tjänster ökar, samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar.

Förutom yrkesutbildad personal behövs också medmänniskor och social delaktighet.

Det är en svår ekvation, men tillsammans klarar vi det. I början av året är vi över 8 000 välfärdsområdesanställda. Vi har ett nära samarbete med företagen i vårt område. Föreningarna och frivilligaktörerna har mycket kunnande och spelar en viktig roll som producenter av välbefinnande och trygghet. Förutom yrkesutbildad personal behövs också medmänniskor och social delaktighet.

Vårt mål är att erbjuda en verksamhet med säkerhet och kvalitet av toppklass i Norden och ha Finlands bästa välfärdsanställda.

Utöver den organiserade verksamheten kan var och en av oss genom våra egna val påverka vårt välbefinnande och trygga säkerheten, och för egen del bidra till att hjälpa andra. Jag utmanar er alla att fundera på hur ni själva kan hjälpa en närstående.

Marina Kinnunen
Välfärdsområdets direktör

Ledaren har publicerats i kundtidningen Hembesöket 1/2022