Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Beredd på det oväntade

Utan brandvarnaren hade jag inte stått här bredvid dig nu. De orden har etsat sig fast i minnet hos brandförman Alf Nyroos. Ögonblicket vid en byggnadsbrand påminner om vikten av både brandvarnare och upplysningsarbete.

Brandförman Alf Nyroos rör sig med säkra steg på Malax brandstation. För tillfället är det lugnt på stationen. Den ständiga beredskapen avslö­jas av utrustningen som var och en som är i tjänst har ställt i ordning bredvid brandbilen på morgonen.

– Larmuppdragens karaktär varierar, men förberedelserna görs enligt rutin, säger Nyroos.

Målet är att starta motorn 90 sekun­der efter larmet. Enhetschefen tar kon­troll över situationen från det ögonblick då brandmännen sätter sig i bilen och man planerar arbetet utifrån tillgänglig förhandsinformation.

– Vid behov kan planen ändras på plats. Vi kan de här sakerna och känner till vars och ens styrkor.

Som sin egen styrka nämner Nyroos envishet. Han ger inte upp i första taget och viljan att hjälpa finns där också på fritiden.

– Om någon ber om hjälp brukar jag hitta tid. Jag säger sällan nej.

Nya planer

Larmuppdragen håller brandmännen sysselsatta också efter att situationen har stabiliserats. Även om själva utryck­ningen kan vara över på en halvtimme, kan resten av dagen gå åt till att göra utrustningen startklar igen.

Efter släckning av en skogsbrand tar underhållsarbetet på slangarna upp till en vecka.

Varje säsong har också sina egna typiska räddningsuppdrag; när marken är torr brinner gräsmattor och skogar, när det är halt inträffar trafikolyckor och under den mörka tiden på året glömmer man bort brinnande ljus. Ändå är ingen tid på året klart mer hektisk än någon annan.

I förmannens ansvar ingår förutom att leda enheten även kontorsarbete, brandinspektioner, ledning av utbild­ningar samt olika upplysningsuppdrag. Det oväntade i arbetet gör vardagen meningsfull, och har också lärt Alf Nyroos att vissa saker faktiskt kan vänta till nästa dag.

En brandförman sitter i framsättet på en brandbil. Han är klädd i en brandförmans orange arbetsjacka och han talar i en svart radiotelefon.
Som enhetschef sitter Alf Nyroos ofta i framsätet, men han flyttar sig också gärna till baksätet för att ge större ansvar åt brandmännen. Det ger värdefull erfarenhet, funderar han.

Vi gör vårt bästa

Kommunikation och bemötande är av största vikt. Räddningsinsatser kräver starkt lagarbete, där kommunikationen måste fungera. Efter ett uppdrag måste man också kunna prata igenom saker man funderar på.

För situationer som stannar kvar hos honom har Nyroos en egen plats, ett lager, i sitt minne. Vid behov kan de tankar som finns där diskuteras i arbetsgemenskapen eller med defusing-gruppen.

Nyroos förbereder sig inte för upp­drag på något särskilt sätt. Han tar emot situationerna som de kommer och gör sitt bästa på plats.

– Brandmännen är också bara människor, och vi uppnår inte alltid öns­kat resultat, även om vi gör vårt bästa.

Alf Nyroos

34 år i branschen. Jobbar på Malax brandstation, där teamet består av tre fast anställda och ca 20 frivilliga.

Viljan att hjälpa förenar familjen. Både Nyroos pappa och farbror har varit aktiva inom räddningsverksamhet, liksom också hans dotter.

På fritiden njuter han av att vistas på stugan i skärgården, åka skidor och fiska. Också familjens två hundar och jakthobbyn lockar honom ut i skogen.

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 2/2023.

Text: Nelli Janhunen
Bilder: Christoffer Björklund