Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Den som vårdas på sjukhus eller avdelning informerar själv sina anhöriga

En leende kvinna med blont hår och glasögonen.
Har du en närstående som vårdas på ett sjukhus eller en avdelning, men vet du inte var? I första hand är det patienten själv som informerar sina anhöriga om vilken vårdenhet hen befinner sig på.

Patienten och de anhöriga kommer tillsammans överens om vem som ska kontaktas och till vem information får lämnas ut.

Det är viktigt att kontaktuppgifterna till de anhöriga är uppdaterade och kontrolleras vid mottagningsbesök.

Informationen om att anhöriga har kontaktats sparas i patientdatasystemet, varvid informationen följer med patienten om hen flyttas till en annan avdelning.

– Vi förstår att anhöriga som är oroliga ringer och frågar var deras närstående finns, men det är personalens skyldighet att se till att sekretessbelagda uppgifter inte lämnas ut till fel person, bekräftar Johanna Syrén, överskötare för specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar.

Personalen i växeln har inte tillgång till patientuppgifter, och kan inte per telefon försäkra sig om att den som frågar om en patients placering har rätt att ta del av den informationen.

Ibland vill en patient inte ge ut information om sin behandling

– Vissa patienter vill vara sjuka i hemlighet och förbjuder att information ges ut om att hen får vård eller till exempel har kommit in för operation. Då kan vi naturligtvis inte berätta någonting, om inte patienten ändrar sig, påpekar Syrén.

Också en minderårig patient, som en läkare eller annan yrkesperson inom hälso- och sjukvård anser vara kapabel att besluta om sin vård, kan förbjuda att information gällande hens hälsa lämnas ut till vårdnadshavarna.

– Vi får information från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om patienten har spärrmarkering, det vill säga att hens uppgifter inte får lämnas ut av säkerhetsskäl. Spärrmarkering används till exempel i situationer med besöksförbud.

När en patient inte förmår ge sina person-uppgifter

Uppgifter om en patients hälsotillstånd kan lämnas ut till en nära anhörig eller laglig företrädare utan patientens medgivande i följande situationer:

– om en myndig patient inte kan besluta om sin behandling på grund av psykiatriskt tillstånd, utvecklingsstörning eller av en annan orsak

– om en minderårig inte är förmögen att besluta om sin behandling

– om en patient behandlas på grund av medvetslöshet eller därmed jämförbar orsak och det inte finns anledning att anta att patienten skulle förbjuda att information lämnas ut.

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 2/2023.

Text: Johanna Jussila
Bild: Varpu Saari