Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Läkemedelslistan skapar säkerhet i vården

Provisor Jenni Isotalo.
Även om du själv kommer ihåg vilka mediciner du använder, kan informationen vara viktig också för andra. Provisor Jenni Isotalo, välfärdsområdets koordinator för läkemedelssäkerhet, berättar varför och hur det lönar sig att göra upp listan.

Vad är en läkemedelslista?

Läkemedelslistan är en uppdaterad lista på alla de läkemedel du använder och i vilka doser samt för vilka ändamål. I listan ska du, förutom läkarordinerade mediciner, också anteckna de egenvårdsläkemedel och näringstillskott, såsom vitaminer och naturprodukter, som du använder samt vilka vacciner du fått.

Vad är nyttan med en läkemedelslista?

Det är bara du själv som vet vilka mediciner du använder och i hur stora doser. Läkemedelsuppgifterna överförs tillsvidare inte elektroniskt mellan olika vårdplatser i vårt välfärdsområde. Ett elektroniskt recept garanterar inte heller att vårdpersonal har uppdaterad information om en läkemedelsbehandling. Du kan till exempel ha fått muntliga anvisningar om ändrad dosering av ett läkemedel.

Uppgifter om egenvårdsläkemedel och naturprodukter finns inte i någon elektronisk databas. Många egenvårdsläkemedel och naturprodukter kan inverka på din övriga läkemedelsbehandling, liksom även på eventuella vårdbeslut.

Det är bara du själv som vet vilka mediciner du använder och i hur stora doser.

Med hjälp av listan kan hälso- och sjukvårdspersonal försäkra sig om den medicinering du använder, även om du av någon anledning inte själv kan berätta det. Den fungerar också som en bra minneslista för dig själv, om du överraskande hamnar i en situation där du behöver vård.

När hälso- och sjukvården har uppdaterad information, kan din medicinering beaktas vid vårdåtgärder och när du börjar ta nya läkemedel. Vissa av de mediciner du använder kan till exempel orsaka risk under en operation eller doserna kan behöva ändras på grund av en akut sjukdom. Yrkesutbildad vårdpersonal kan också kontrollera eventuellt interagerande eller om något av dina symtom kan bero på ett läkemedel som du använder.

Hur gör jag en läkemedelslista och vad ska jag ta med i den?

För att göra en läkemedelslista behövs egentligen bara papper och penna. På nätet finns blankettmallar som du kan använda. Du kan antingen själv skriva ut ett receptsammandrag från Mina Kanta-sidorna eller be om ett sammandrag på apoteket eller mottagningen. Kom ihåg att skriva upp egenvårdsläkemedel och naturprodukter, såsom fiskoljetabletter och vitaminer, på listan.

För smarttelefoner finns olika appar, i vilka man kan fylla i en läkemedelslista. Kom ihåg att uppdatera läkemedelslistan om din medicinering ändras.

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 1/2022.

Text: Emilia Kemppainen
Bilder: Rinja Harju