Till innehållet
Allmänt

Är din läkemedelslista uppdaterad? – Medicineringssäkerheten uppmärksammas på den internationella patientsäkerhetsdagen

Världshälsoorganisationen WHO har utlyst den 17 september till internationell patientsäkerhetsdag. I Finland går dagen under namnet klient- och patientsäkerhetsdagen. Årets tema är medicineringssäkerhet, något som var och en av oss kan påverka.

Kom och fira den internationella patientsäkerhetsdagen

Klient- och patientsäkerhetsdagen infaller i år på en lördag, men temat lyfts fram under hela veckan. Program ordnas på flera orter i Österbottens välfärdsområde.

– Personal finns på plats i hälsostationers och centralsjukhusets entréutrymmen. Man kan diskutera medicineringssäkerheten med dem och de delar också ut material såsom läkemedelslistor, berättar provisor Jenni Isotalo som är medicineringssäkerhetskoordinator i välfärdsområdet.

Personal finns på plats:

  • torsdag 15.9:
    • Dammbrunnens hälsostation i Vasa kl. 8-11
    • Psykiatriska polikliniken i Roparnäs, Vasa kl. 8-11
    • Vasa centralsjukhus, huvudentrén kl. 8-11
    • Nykarleby hälsovårdscentral kl. 9-11

Samma material delas ut på hälsovårdscentralerna i Jakobstad, Korsholm, Laihela, Lillkyro och Närpes, men ingen personal finns på plats. Material i anknytning till medicinering finns i alla utrymmen även under andra tider.

Orange belysning att beundra

Temafärgen för den internationella patientsäkerhetsdagen är orange och bron på Alskatvägen i Vasa och centralsjukhusets nya H-hus kommer att lysas upp av färgen.

Medicineringssäkerheten som är temat för dagen är något som var och en borde fästa uppmärksamhet vid. Det är lätt att själv öka säkerheten till exempel genom att följa givna anvisningar, se till att läkemedlen förvaras på ett korrekt sätt och genom att öppet diskutera frågor och bekymmer i anknytning till de egna läkemedlen med vårdpersonalen.

– Information om läkemedlen fås alltid av vårdgivaren och på apoteket. Dessutom finns det många bra sidor på webben. Jag rekommenderar varmt att man bekantar sig med webbplatsen Läkemedelsinformation för allmänheten, som upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea), tipsar Isotalo.

Påverka själv din medicineringssäkerhet – 5 punkter att fästa uppmärksamhet vid

Världshälsoorganisationen WHO ger rådet att fästa uppmärksamhet vid fem punkter i anknytning till medicinering. Den första punkten är påbörjandet av medicineringen.

– När man börjar använda ett läkemedel är det bra att bekanta sig med preparatet. Många viktiga saker kommer fram i bipacksedeln. Var och en borde veta namnen på de läkemedel man använder och varför läkemedlet används, konstaterar Jenni Isotalo.

Den kanske mest väsentliga informationen om läkemedlet är hur mycket man ska ta av det och vid vilket klockslag. Skötarna, läkarna och personalen på apoteket berättar vanligen om läkemedlet ska tas på tom mage eller i samband med måltid.

Läkemedelslistan ökar säkerheten

Alla borde upprätthålla en läkemedelslista. På listan anges alla läkemedel som tas regelbundet eller sporadiskt. Listan ska alltid uppdateras när det sker förändringar i medicineringen. I Världshälsoorganisationens minnesregel med fem punkter utgör den tredje punkten tillägg av medicinering och den fjärde punkten granskning av medicineringen.

– Med hjälp av en läkemedelslista går det att ta reda på om eventuella nya läkemedel är lämpliga att använda samtidigt. Det är bra att emellanåt kontrollera så att preparaten säkert är lämpliga och dosen rätt. Berätta alltid för personalen om du har fått biverkningar av läkemedlet, påminner Isotalo.

Man ska också berätta för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om man har avvikit från läkarens anvisning. Var och en är själv sakkunnig i sin egen medicinering och vet hur läkemedlen ska användas. Det är bra att även ange hälsokostprodukter, vitaminer och fiskoljekapslar samt egenvårdsläkemedel som allergi- och smärtmediciner på läkemedelslistan.

Man kan printa ut en botten för en läkemedelslista på vår webbsida eller så kan man göra den på ett traditionellt rutigt papper.

Diskutera med en läkare om du överväger att sluta med ett läkemedel

I den sista punkten påminner WHO om att man alltid ska diskutera med en läkare om man tänker sluta använda ett läkemedel. Det kan till exempel bli aktuellt att avsluta ett läkemedel på grund av förändringar i hälsotillståndet, andra läkemedel eller biverkningar.

– Man ska inte avsluta ett läkemedel på egen hand. Man ska alltid diskutera saken med en läkare och avsluta läkemedlet under kontrollerade former enligt läkarens anvisningar. Att avsluta ett läkemedel, i synnerhet om det görs plötsligt och helt och hållet, kan leda till att symptomen återvänder i en allvarligare form än tidigare. Om man bestämmer sig för att avsluta ett läkemedel kan det vara befogat att först minska dosen och först sedan sluta använda preparatet helt och hållet, berättar Isotalo.

Om läkemedel blir över ska de föras till apoteket, där personalen ser till att läkemedlen kasseras på ett korrekt sätt.
– Gamla eller förstörda läkemedel eller läkemedel som man inte längre använder ska aldrig spolas ner i avloppet eller kastas i blandat avfall, påminner Isotalo.

Läs mer:

På sidan kan du också bekanta dig med klient- och patientsäkerhet i mer omfattande utsträckning. Klient- och patientsäkerhetscentret är en nationell aktör vars förvaltning verkar under Österbottens välfärdsområde.