Till innehållet
Allmänt

Hjärt-lung-räddning är en viktig färdighet att kunna – kom och lär dig!

Hjärt-lung-räddning är en färdighet som alla borde behärska. Österbottens välfärdsområde och yrkeshögskolan Novia arrangerar nu tillsammans undervisning i hjärt-lung-räddning för både allmänheten och yrkesutbildade personer. Undervisning i hjärt-lung-räddning ordnas även i Jakobstad, Nykarleby, Närpes och Vasa.

Yrkeshögskolan Novia har redan länge samarbetat med Vasa centralsjukhus inom ramen för det s.k. HLR-projektet, där HLR står för Hjärt-Lung-Räddning. Nu ska projektet utvidgas till flera kommuner i välfärdsområdet.

Den 15 september kl. 9–14 kan du öva på hjärt-lung-räddning under handledning av Novias studerande på följande platser:

  • Korsholm hälsovårdscentral, entrén invid caféet
  • Närpes hälsovårdscentral, ingång G
  • Jakobstad, Malmska hälsocentral, H-entrén
  • Vasa centralsjukhus, huvudentrén

och

  • klockan 9-11 på Nykarleby hälsovårdscentral, Björken (Observera klockslaget!).

Du behöver inte anmäla dig utan bara ta dig till någon av dessa platser när det bäst passar dig.

Vem som helst kan bli tvungen att ge hjärt-lung-räddning

Hjärt-lung-räddning är något som man ofta pratar om i skolor, men dessutom ordnar man också kurser i hjärt-lung-räddning på många ställen. Repetition skadar ingen för närsomhelst kan man bli tvungen att ge någon hjärt-lung-räddning.

– Vem som helst kan råka på någon som behöver hjärt-lung-räddning. Det kan vara fråga om en person som fått en sjukdomsattack i en affär, på släktfesten eller arbetsplatsen.

biträdande överläkare Raku Hautamäki

– Vem som helst kan råka på någon som behöver hjärt-lung-räddning. Det kan vara fråga om en person som fått en sjukdomsattack i en affär, på släktfesten eller arbetsplatsen. Hjärt-lung-räddning som ges av en lekman förbättrar i allmänhet en persons möjligheter att klara sig med livet i behåll. Nödcentralen ger nog instruktioner om vad man ska göra, men det är ändå bra om man tränat på hjärt-lung-räddning redan tidigare, säger biträdande överläkare Raku Hautamäki som ansvarar för hjärt-lung-räddningsverksamheten i centralsjukhuset.

Vid sidan av den traditionella hjärt-lung-räddningen lönar det sig att ta hjälp av en hjärtstartare. En hjärtstartare är en återupplivningsapparat med vilken man försöker åtgärda en farlig rytmstörning i hjärtat. Nuförtiden finns det hjärtstartare på många olika platser, såsom i köpcentrum, stora kontorsbyggnader eller på stora idrottsanläggningar.

– Hjärtstartaren berättar om vad man ska göra. Men under pågående hjärt-lung-räddning ska man ändå inte börja söka efter en hjärtstartare, utan i stället ska man be någon annan hjälpare att hämta den och själv fortsätta med hjärt-lungräddningen, säger Hautamäki.

På torsdagens evenemang visar Novias studerande också hur hjärtstartare används.

Även personalen upprätthåller sina kunskaper i hjärt-lung-räddning

Novias studerande får lära sig hjärt-lung-räddning under handledning av Hautamäki i två dagar, både i teorin som i praktiken. Därefter lär de ut sina färdigheter till både välfärdsområdets anställda och invånare.

– Även personalen måste regelbundet öva på sina hjärt-lung-räddningsfärdigheter. För även om man arbetar inom hälso- och sjukvården kan det hända att man aldrig behöver ge någon hjärt-lung-räddning, berättar Hautamäki.