Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Ledare: Du är någon


Köerna är långa. Personalbrist råder. Coronan ökade illamåendet. Den offentliga debatten har länge handlat om hur pengarna och arbetstagarna ska räcka till för att svara mot den ökande efterfrågan och det ökade behovet av tjänster. Vi löser ekvationen genom att granska den från grunden: Hur ser tjänsterna ut om helheten inte upprätthåller det gamla, utan svarar mot dagens behov?

Tjänster som är digitala eller används på distans är lösningen för den som vill använda tjänsterna i sitt hem och har det kunnande som behövs för att nyttja dem. När vi ändrar sätten att erbjuda tjänster och klienten ändrar sitt sätt att använda dem, finns det tillräckligt med hjälpande händer inom exempelvis äldrevården.

En viktig bit av ekvationen när det gäller efterfrågan och att svara mot den är att se på behovets storlek. Har vi metoder för att minska behovet av tjänsterna? Någon borde göra något.

Också du är någon. Hur kan du i din vardag främja din egen och dina närståendes hälsa, välbefinnande och trygghet?

Meistä jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että riski onnettomuudelle, sairaudelle tai sosiaalisen avun tarpeelle vähenee.

Det måste gå att få hjälp till den som behöver det. Var och en av oss kan bidra till att risken för olycksfall, sjukdom eller behovet av social hjälp minskar. När alla deltar i att underlätta det kollektiva behovet av tjänster, finns det tillräckligt med hjälpande händer också för dig, om du trots ditt eget handlande behöver hjälp.

På bilden är leende Petra Fager. Hon har brunt hår, en svart blus och glasögon.

I det här numret fäster vi uppmärksamhet vid bland annat brandsäkerheten hemma och på sommarstugan och vid upprätthållande av munhälsan. Med hjälp av våra tips främjar du säkerheten och hälsan för dig själv och dina närmaste!

Petra Fager
kommunikationsdirektör

Ledaren har publicerats i kundtidningen Hembesöket 1/2023