Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Man, gå på besiktning i tid!

Urologen sitter i behandlingsrummet bredvid ultraljudsmaskinen.
Vid symtom som tyder på prostataproblem, såsom svag urinstråle eller plötsliga eller tätare urineringsbehov, lönar det sig att rådfråga en läkare. Ju tidigare man får en diagnos, desto bättre kan problemen behandlas.

Överläkare i urologi Patrik Ehnström är nöjd över att medvetenheten om prostataproblem har ökat de senaste åren och att man talar mer öppet om dem. Prosta­taproblem, som exempelvis godartad prostataförstoring och prostatacancer, är mycket vanliga bland män över 60 år.

– Symtomen underlättas inte av att man väntar. Om man märker att de börjar påverka vardagen lönar det sig att söka vård, uppmanar Ehnström.

Om man till exempel behöver kissa fler än sju gånger per dygn är det skäl att tänka efter och kontrollera vad det beror på. Har man kanske ätit eller druckit ovanligt mycket, och är urine­ringsbehovet likadant varje dag?

Synligt blod i urinen är alltid onormalt och kräver ytterligare undersökningar.

Patienter med prostataproblem behandlas vid alla hälsostationer i Österbottens välfärdsområde. På överläkarens mottagning vid hälso-centralen diskuterar man symtomen med läkaren, och sedan görs en inre undersökning och ultraljudsundersök­ning. Vid behov utfärdar läkaren en remiss till urologiska polikliniken.

Patrik Ehnström, överläkare i urologi, sitter bredvid undersökningsbordet i mottagningsrummet.
Överläkare i urologi Patrik Ehnström arbetar på urologiska polikliniken vid Vasa centralsjukhus, där både män och kvinnor med symtom och sjukdomar i urinorganen behandlas. En gång i månaden har han mottagning också på Malmska sjukhuset i Jakobstad.

Enkel och effektiv medicinering

Urinröret går genom prostatan, vilket gör att det blir trängre när prostatan förstoras. Prostataförstoring, det vill säga prostatahyperplasi, känns eller syns inte utanpå, och det går inte att endast utifrån symtomen avgöra om det är fråga om en godartad prostataförstoring eller till exempel prostatacancer. Cancer kan också vara symtomfri.

Vid en godartad förstoring föreskrivs i allmänhet först läkemedelsbehand­ling, och endast var femte patient behöver operation.

– Läkemedelsbehandlingen är behändig, man tar bara ett piller om dagen. Om symtomen inte avhjälps med läkemedelsbehandlingen, kan man göra en så kallad hyvling av pros-tatan eller bränna förstoringen med grön laser, förklarar Ehnström.

Godartad prostataförstoring kan man inte påverka själv, och den är ofta ärftlig. I Österbottens välfärdsområde diagnostiseras godartad prostataför­storing årligen hos cirka 500 män.

– Många som söker sig till under­sökning har inte själva haft tydliga symtom, men en bror eller arbets­kompis har konstaterats ha förstorad prostata. Det lönar sig att gå på under­sökning när man fyllt 50, i synnerhet om man har ärftlig belastning för prostatacancer.

– Bilen besiktas ju en gång om året, varför skulle man inte ta lika väl hand om sig själv?

Vanligaste cancerformen bland män

På urologiska polikliniken behandlas exempelvis patienter med misstanke om prostatacancer och patienter med symtom trots kontinuerlig läkemedelsbehandling. På polikliniken görs uppföljning samt planering och genomförande av fortsatt vård.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män, men numera finns det effektiva behandlingar.

Genomsnittsåldern vid cancerdiagnos är 71 år.

– När cancern konstateras i tid är prognosen god. Tack vare behandlingarna är 90 procent av patienterna vid liv tio år efter diagnosen, eller så har de avlidit av en annan orsak än prostatacancer, säger Ehnström.

I Österbotten konstateras prostatacancer årligen hos cirka 200 män.

– Operationerna görs i Åbo, men cytostatika-, strål- och hormonbehandlingarna ges här på Vasa centralsjukhus. En cancerdiagnos betyder inte alltid operation, utan cancern kan behandlas med exempelvis hormoner eller aktiv uppföljning.

Prostatan

Bildar sädesvätska, som fungerar som transportmedel och näring för spermierna under deras resa mot äggcellen

Ligger under urinblåsan, mot ändtarmens vägg

Var uppmärksam på följande symtom:

Tätare urineringsbehov

Svag stråle eller efterdropp

En känsla av att blåsan inte töms ordentligt

Behov att trycka på vid urinering

Synligt blod i urinen

Så söker du vård

Kontakta kundbetjäningscentret genom att ringa 06 218 9000, varifrån du styrs till din egen hälsostation

Hälsocentralens allmänläkare utfärdar vid behov en remiss till specialiserad sjukvård, till urologiska polikliniken vid centralsjukhuset

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 2/2022.

Text: Varpu Saari
Bilder: Christoffer Björklund