Till innehållet

Personal och kontaktuppgifter

Våra e-postadresser är av formen fornamn.efternamn@ovph.fi

  • kommunikationsdirektör, Petra Fager, tfn 040 183 9961
  • Emilia Kemppainen, kommunikation i arbetsgemenskapet och intranät, tfn 050 438 5972
  • Heidi Kurvinen, visuell identitet, grafisk planering, tfn 040 641 5981
  • Varpu Saari, Kundtidning Hembesöket, tfn 040 358 9981
  • Emilia Tuomikoski, corona, löpande kommunikation, tfn 040 529 8123
  • Gustaf Westerholm, webbtjänster, tfn 040 512 9951
  • Marina Wiik, sociala medier, tfn 040 145 5750
  • Suvi-Tuuli Lappi, kommunikationspraktikant, tfn 040 529 8123