Till innehållet

Personal och kontaktuppgifter

Våra e-postadresser är av formen fornamn.efternamn@ovph.fi

kommunikationsdirektör, Petra Fager, tfn 040 183 9961

Emilia Kemppainen, kommunikation i arbetsgemenskapet och intranät, tfn 050 438 5972

Heidi Kurvinen, visuell identitet, grafisk planering, tfn 040 641 5981

Varpu Saari, Kundtidning Hembesöket, tfn 040 358 9981

Emilia Tuomikoski, corona, löpande kommunikation, tfn 040 529 8123

Gustaf Westerholm, webbtjänster, tfn 040 512 9951

Marina Wiik, sociala medier, tfn 040 145 5750