Till innehållet

Personal och kontaktuppgifter

Våra e-postadresser är av formen fornamn.efternamn@ovph.fi

kommunikationsdirektör, Petra Fager, tfn 040 183 9961

Johanna Jussila, löpande kommunikation (frånvaro till 31.7)

Emilia Kemppainen, kommunikation i arbetsgemenskapet och intranät, tfn 050 438 5972

Elina Kurtti, löpande kommunikation, coronavirus tfn 040 529 8123

Heidi Kurvinen, visuell identitet, grafisk planering, tfn 040 641 5981

Varpu Saari, Österbottens välfärdsområde 2023, tfn 040 358 9981

Gustaf Westerholm, webbtjänster, tfn 040 512 9951

Gustaf Westerholm
Webbtjänstkoordinator