Till innehållet

Välfärdsområdets ledning

Kontaktuppgifter för välfärdsområdets ledning hittar du här.

Resursdirektörer

Resursdirektörerna ansvarar för att deras ansvarsområde har tillräckligt med personal och att personalen har det kunnande som krävs. Verksamhetsområdesdirektörerna är ansvariga för den praktiska verksamheten. 

Peter Nieminen
chefsöverläkare
Marjo Orava
chefsöverskötare
Carina Nåhls
socialdirektör
Dan Gref
tf. räddningsdirektör, beredskapsansvarig
Linda Jakobsson-Pada
förvaltningsdirektör

Kund- och resurscenter

Kund- och servicehandledningen innehåller kundservicecentralen (bedömning av vårdbehov), telefonväxeln, servicepunkten, den sociala service som tillhandahålls för äldre och socialvårdens klient- och servicehandledning.

Satu Hautamäki
verksamhetsområdesdirektör, kund- och resurscentret
Kathy Guss
överskötare
Karolina Lönnberg
överläkare för servicehandledning
Berit Kivimäki
chef för social service för äldre
Yvonne Holming
administrativ chef
Tuija Hirvelä
servicechef

Sosial- och hälsocentral

Social-och hälsocentralen innehåller primärvård, munhälsovård, socialvård för barn, unga och vuxna samt specialsjukvårdens mottagningar i Jakobstad och Vasa.

Sofia Svartsjö
verksamhetsområdesdirektör, social- och hälsocentraler
Peter Riddar
ledande läkare för primärvården
Britt-Mari Bjon
regionöverläkare, norra området
Annika Lehmusvuo
regionöverläkare, Vasa-Laihela
Tom Lövdahl
regionöverläkare, mitten-syd området
Virpi Kortemäki
chef för vuxensocialarbete, tf. chef för barnskyddet
Camilla Mäkinen
överskötare, öppen service, hälso-och sjukvårdsmottagningar
Lisa Sundman
överskötare specialsjukvårdens öppenvård
Hanna Kangasmaa
ledande tandläkare
Anne Hägglund
regional övertandläkare, norra området
Annika Nummela-Mänty
regional övertandläkare
Ulrica Pada
regional övertandläkare, mitten-södra området
Christian Kantola
ledande läkare, medicinsk verksamhet, specialsjukvård
Tanja Skuthälla
ledande läkare, operativ verksamhet, specialsjukvård
Tarja Holm
ledande läkare, barnsjukdomar, specialsjukvård

Barn- och familjeservice

Tarja Holm
ledande läkare, barnsjukdomar, specialsjukvård
Arja Lassila
överläkare, barnsjukdomar
Virpi Kortemäki
chef för vuxensocialarbete, tf. chef för barnskyddet
Susann Granlund
överskötare, barn- och familjeservice, rådgivningar och skolhälsovården
Carola Lindén
chef för barn- och familjeservice
Maria Lindvall
tf. chef för barn- och familjesocialarbete

Mödra- och preventivrådgivningar

Yvonne Sundström
ansvarig hälsovårdare, norra området, Vörå, Korsholm
Marjaana Carlsson
avdelningsskötare, mellersta-södra området

Barnrådgivningen

Katarina Palo
avdelningsskötare, norra området
Annika Eklund
avdelningsskötare, mellersta-södra området
Maria Arvila
avdelningsskötare, Vasa-Laihela

Skolhälsovård

Diana Hagman
avdelningsskötare
Maria Drifell
avdelningsskötare, mellersta-södra området
Tuulia Saukko
avdelningsskötare, Vasa-Laihela,

Studerandehälsovård, andra stadiet

Gun Grangärd
avdelningsskötare

Barnpoliklinik och barnneurologiska enheten

Leena Nåhls
avdelningsskötare, barnpolikliniken, barn neurologiska polikliniken

Specialsjukvårdens öppenvård

Kirsi Vaaranmaa
koordinerande avdelningsskötare, dialys
Eva Lerstrand
biträdande avdelningsskötare, lungpolikliniken
Sanna Vierimaa
koordinerande avdelningsskötare, kirurgiska polikliniken och scopienheten
Johanna Salo
biträdande avdelningsskötare, kirurgiska polikliniken
Ann-Sofie Björkqvist-Onnela
biträdande avdelningsskötare, scopienheten
Ulla-Maija Kolvanki
koordinerande avdelningsskötare, ögonenheten, öron-näs-strum polikliniken, hudpolikliniken
Mia Hjerpe
biträdande avdelningsskötare, hudpolikliniken
Terhi Ämmälä
biträdande avdelningsskötare, ögonenheten
Ann-Catrine Olson
biträdande avdelningsskötare, öron-näsa-hals polikliniken
Pia-Maria Haglund
avdelningsskötare, Jakobstad
Jennie Strömberg
biträdande avdelningsskötare

Primärhälsovården öppenvård

Pirjo Pitkäkangas
koordinerande avdelningsskötare
Marlene Vägar
avdelningsskötare, Vasa hälsostation
Tiina Verto
avdelningsskötare, Laihia och Lillkyrö hälsostationer
Carina Kainberg
avdelningsskötare, Kronoby
Marlene Widner
avdelningsskötare, Jakobstad
Camilla Björklund
avdelningsskötare, Nykarleby
Anne Hämäläinen
avdelningsskötare, Korsholm, Malax-Korsnäs
Linda Ahlroos
avdelningsskötare, Närpes
Ulla Hellsten
Kaskö ansvarig
Tuula Kultalahti
Kristinestad / Pihlajalinna
Gunilla Nyman-Klavus
avdelningsskötare, diabetesenheten i Österbotten
Annika Tetrault
koordinerande avdelningsskötare, hälsotjänster för äldre, gratis vårdmaterialutdelning
Tomas Bodman
koordinerande avdelningsskötare, vårdmaterialutdelning

Hem- och boendeservice

Tony Pellfolk
verksamhetsområdesdirektör, hem- och boendeservice
Marketta Koskela
överskötare, boendeservice
Paula Olin
överskötare, service som ges i hemmet
Monika Björkqvist
chef för hem och boendeservice

Rehabilitering

Verksamhetsområdet innehåller öppenvårdsrehabilitering och funktionshinderservice.

Heidi Kotanen
verksamhetsområdesdirektör, rehabilitering
Annica Sundberg
ledande läkare, rehabilitering
Tiina Peltokorpi-Heikkilä
chef för boendeservicer och dag-och arbetsverksamhet
Petra Isosalo
chef för funktionshinderservice
Paula Kullas
tf. överskötare, rehabiliteringsservice

Psykosocial service

Den psykosociala servicen innehåller mental- och missbrukarvård för barn och unga, mental- och missbrukarvårdtjänster inom öppenvården samt boendeservice som tillhandahålls inom mental- och missbrukarvården samt vårdavdelningar.

Kosti Hyvärinen
verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service
Marja Mustonen
chef för mental- och missbrukarvård
Tanja Jaakola
överskötare, servicen inom den specialiserade sjukvården

Sjukhusservice

Sjukhusservicen innehåller akutsjukhuset, vårdavdelningar, diagnostiska tjänster och stödtjänster samt den prehospitala akutsjukvården.

Christian Palmberg
verksamhetsområdesdirektör, sjukhusservice

Akutsjukhuset

Christian Kantola
ledande läkare, medicinsk verksamhet, specialsjukvård
Tanja Skuthälla
ledande läkare, operativ verksamhet, specialsjukvård
Taneli Väyrynen
ledande läkare, jouren och ambulansservicen
Saija Seppelin
överskötare, akutsjukhuset
Lisa Sundman
överskötare specialsjukvårdens öppenvård

Vårdavdelningar

Christian Kantola
ledande läkare, medicinsk verksamhet, specialsjukvård
Peter Riddar
ledande läkare för primärvården
Markus Råback
ledande läkare, geriatri
Tanja Skuthälla
ledande läkare, operativ verksamhet, specialsjukvård
Birgitta Ivars
överskötare, barnavdelningen samt förlossningar och kvinnosjukdomar
Johanna Syrén
överskötare, specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar
Lis-Marie Vikman
överskötare, allmänmedicinska vårdavdelningar och hemsjukhuset

Diagnostik och stödtjänster

Reijo Autio
ledande läkare, diagnostik och stödtjänster
Birgitta Ivars
överskötare, barnavdelningen samt förlossningar och kvinnosjukdomar

Räddningsverket

Räddningsverket ansvarar för räddningsuppgifter i samband med olika brand- och olyckssituationer samt för varierande rådgivnings- och tillsynstjänster samt för förebyggande tjänster.

Dan Gref
tf. räddningsdirektör, beredskapsansvarig
Ismo Ojala
tf. räddningschef
Jourhavande brandmästare

palomestari@ovph.fi

Jourhavande brandinspektör

vardagar. kl. 9-11 och 12-15
palotarkastaja@ovph.fi