Till innehållet

Välfärdsområdets ledning

Kontaktuppgifter för välfärdsområdets ledning hittar du här.

Resursdirektörer

Resursdirektörerna ansvarar för att deras ansvarsområde har tillräckligt med personal och att personalen har det kunnande som krävs. Verksamhetsområdesdirektörerna är ansvariga för den praktiska verksamheten. 

Kund- och resurscenter

Kund- och servicehandledningen innehåller kundservicecentralen (bedömning av vårdbehov), telefonväxeln, servicepunkten, den sociala service som tillhandahålls för äldre och socialvårdens klient- och servicehandledning.

Sosial- och hälsocentral

Social-och hälsocentralen innehåller primärvård, munhälsovård, socialvård för barn, unga och vuxna samt specialsjukvårdens mottagningar i Jakobstad och Vasa.

Barn- och familjeservice

Mödra- och preventivrådgivningar

Barnrådgivningen

Skolhälsovård

Studerandehälsovård, andra stadiet

Barnpoliklinik och barnneurologiska enheten

Specialsjukvårdens öppenvård

Primärhälsovården öppenvård

Hem- och boendeservice

Rehabilitering

Verksamhetsområdet innehåller öppenvårdsrehabilitering och funktionshinderservice.

Psykosocial service

Den psykosociala servicen innehåller mental- och missbrukarvård för barn och unga, mental- och missbrukarvårdtjänster inom öppenvården samt boendeservice som tillhandahålls inom mental- och missbrukarvården samt vårdavdelningar.

Sjukhusservice

Sjukhusservicen innehåller akutsjukhuset, vårdavdelningar, diagnostiska tjänster och stödtjänster samt den prehospitala akutsjukvården.

Akutsjukhuset

Vårdavdelningar

Diagnostik och stödtjänster

Räddningsverket

Räddningsverket ansvarar för räddningsuppgifter i samband med olika brand- och olyckssituationer samt för varierande rådgivnings- och tillsynstjänster samt för förebyggande tjänster.

Jourhavande brandmästare

palomestari@ovph.fi

Jourhavande brandinspektör

vardagar. kl. 9-11 och 12-15
palotarkastaja@ovph.fi