Till innehållet
Suvi Einola
strategi- och utvecklingsdirektör
Petra Fager
kommunikationsdirektör
Dan Gref
räddningsdirektör, beredskapsansvarig
Ann-Charlott Gröndahl
HR-direktör
Satu Hautamäki
verksamhetsområdesdirektör, kund- och resurscentret
Kosti Hyvärinen
verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service
Linda Jakobsson-Pada
förvaltningsdirektör
Heidi Kotanen
verksamhetsområdesdirektör, rehabilitering
Peter Nieminen
chefsöverläkare
Lena Nystrand
ekonomidirektör
Carina Nåhls
socialdirektör
Marjo Orava
chefsöverskötare
Christian Palmberg
verksamhetsområdesdirektör, sjukhusservice
Tony Pellfolk
verksamhetsområdesdirektör, hem- och boendeservice
Erkki Penttinen
sektordirektör, personer i arbetsför ålder
Mari Plukka
kvalitetsdirektör
Pia-Maria Sjöström
sektordirektör, barn, unga och familjer
Sofia Svartsjö
verksamhetsområdesdirektör, social- och hälsocentraler
Pia Vähäkangas
sektorijohtaja, ikäihmiset

Assistenter för ledningen

NamnAssistent till vem
Anette FagerholmVerksamhetsområdesdirektör (rehabilitering), verksamhetsområdesdirektör (social- och hälsocentraler), lokalitetsdirektör
Katrina KallioSocialdirektör, sektordirektör (person i arbetsför åldern), verksamhetsområdesdirektör (kund- och resurscenter)
Kirsi LammiFörvaltningsdirektör
Maria MaarsKommunikationsdirektör, strategi- och utvecklingsdirektör, Verksamhetsområdesdirektör (sjukhusservice), Verksamhetsområdesdirektör (hem- och boendeservice)
Marie-Louis BerglundVälfärdsområdesdirektör, chefsöverläkare
Mirva WestAdministrativ överläkare, verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service)
Ulla RautamoSektordirektör (barn, unga och familjer), sektordirektör (äldre personer), chefsöverskötare