Till innehållet

Proaktiv tillsyn:

 • Anmälningar av privata socialserviceproducenter
  • Handläggning för anmälningar, förberedning av utlåtande och beslut
  • Handledning och rådgivning angående anmälningar
 • Handledning och rådgivning för egenkontroll
 • Servicesedelproducentens ansökningar
 • Inspektionsbegär av lokaler som ska tas i bruk (hälsovårdens tillstånd) och koordinering av lokalinspektioner
 • Inspektioner i samband med ansökan om tillstånd för socialvård och inlämnande av ett utlåtande till RFV

Reaktiv tillsyn:

 • Utredning och begäran om förtydligande av tillsynsärenden inleds på basen av anmälan om missförhållande och/eller orosanmälan, vid klient- och patientsäkerhetsincidenter samt vid anmärkningar eller klagomål.
 • Reaktiva tillsynsbesök (på förhand anmälda eller oanmälda besök)

Proaktiv tillsyn:

 • Inspektioner i samband med ansökan om tillstånd för socialvård och inlämnande av ett utlåtande till RFV

Planenlig tillsyn:

 • Handlednings-, utvärderings- och tillsynsbesök (på förhand anmälda eller oanmälda besök)
 • Handledning för egenkontroll

Reaktiva tillsyn:

 • Utredning och begäran om förtydligande av tillsynsärenden inleds på basen av anmälan om missförhållande och/eller orosanmälan, vid klient- och patientsäkerhetsincidenter samt vid anmärkningar eller klagomål.
 • Reaktiva tillsynsbesök (på förhand anmälda eller oanmälda besök)

Kontaktuppgifter för tillsyn i Österbottens välfärdsområde

E-post: fornamn.efternamn@ovph.fi

Chef för hälsoövervakning

Anne Jaskari tel. 040 5597 267

Borta 3.4-14.5.23.Under frånvaro du kan ta kontakt vid behov:

• Mari Plukka kvalitetdirektör, telefon 040 668 2212
– Brådskande tillsyn ärenden

• Sari Hopponen, serviceledare, telefon 040 805 1366
– Anmälningar av privata socialserviceproducenter
– Handledning och rådgivning angående anmälningar
– Servicesedelproducentens ansökningar
– Inspektionsbegär av lokaler som ska tas i bruk (hälsovårdens tillstånd) och koordinering av lokalinspektioner

Inspektörer

Norr distrik: Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo, Kronoby ch Vörå

Lisen Bäck tel. 050 4005 770

Gun Vikström tel. 040 554 1224

Mellersta distrik: Vasa, Laihela och Korsholm

Mika Linden  tel. 040 4820 352

Anne Kallioniemi tel. 040 1984 574

Hannu Happonen tel. 050 307 9320 (borta)

Södra distrik: Kristinestad, Malax, Kaskö, Närpes och Korsnäs (f.o.m 2023)

Anne Kallioniemi, tel. 040 1984 574

Kita Westerlund, tel. 0400 744 306 (borta 1.10.22-31.5.23)