Till innehållet

Föredragningslistor och protokoll

Välfärdsområdesfullmäktige

20.2.2023 kl. 9.00

24.4.2023 kl. 9.00

12.6.2023 kl. 9.00

Välfärdsområdesstyrelse

16.1.2023 kl. 9.00

13.2.2023 kl. 9.00

13.3.2023 kl. 9.00

17.4.2023 kl. 9.00

15.5.2023 kl. 9.00

19.6.2023 kl. 9.00