Till innehållet

Föredragningslistor och protokoll

Välfärdsområdesfullmäktige

11.3.2024 kl. 10.00

22.4.2024 kl. 10.00

10.6.2024 kl. 10.00

30.9.2024 kl. 10.00

9.12.2024 kl. 10.00

Välfärdsområdesstyrelse

22.1.2024 kl. 9.00

19.2.2024 kl. 9.00

25.3.2024 kl. 9.00

15.4.2024 kl. 9.00

13.5.2024 kl. 9.00

17.6.2024 kl. 9.00

19.8.2024 kl. 9.00

16.9.2024 kl. 9.00

21.10.2024 kl. 9.00

25.11.2024 kl. 9.00

16.12.2024 kl. 9.00