Till innehållet

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för förvaltning och verksamhet.

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdesfullmäktige godkännde förvaltningsstadgan den 28 november 2022. Tekniska korrigeringar gjorda 31.3.2023.