Till innehållet

Här kan du läsa samkommunens kungörelser.

Revisionsnämnden för Österbottens välfärdsområde sammanträder 25.4.2022 kl. 13.00 vid Vasa centralsjukhus. Föredragningslistan finns här.

Sektionen för intern kontroll och riskhantering sammanträder 12.5.2022 kl. 14 vid Vasa centralsjukhus. Föredragningslistan finns här.