Till innehållet

Kontakta dessa personer om du vill veta mer

Pia Nyman
Utvecklingschef
FUI-enheten
050 4611380
pia.nyman@ovph.fi

Susann Brunell
Forskningsskötare
FUI-enheten
040 6493113
susann.brunell@ovph.fi

Marjo Hannu-Jama
Utvecklingsplanerare
FUI- enheten
040 1365972
marjo.hannu-jama@ovph.fi

Tom Jussil
Teknisk stödperson
FUI-enheten
040 1830367
tom.jussil@ovph.fi

Tuula Mulju
Utvecklingsplanerare
SONet BOTNIA, Kompetenscentret inom det sociala området i de österbotniska landskapen
FUI – enheten
040 5249933
Tuula.mulju@ovph.fi

Eva Östervik
Informatiker
Medicinska biblioteket
FUI-enheten
06 213 1805
eva.ostervik@ovph.fi