Till innehållet

Kontakta dessa personer om du vill veta mer

Pia Nyman
Utvecklingschef
FUI-enheten
050 4611380
pia.nyman@ovph.fi

Susann Brunell
Forskningsskötare
FUI-enheten
040 6493113
susann.brunell@ovph.fi

Marjo Hannu-Jama
Utvecklingsplanerare
FUI- enheten
040 1365972
marjo.hannu-jama@ovph.fi

Tom Jussil
Teknisk stödperson
FUI-enheten
040 1830367
tom.jussil@ovph.fi

Tuula Mulju
Utvecklingsplanerare
SONet BOTNIA, Kompetenscentret inom det sociala området i de österbottniska landskapen
FUI – enheten
040 5249933
Tuula.mulju@ovph.fi

Eva Östervik
Informatiker
Vetenskapliga biblioteket
FUI-enheten
06 213 1805
eva.ostervik@ovph.fi

Med den här annonsen anslår ÅUCS:s specialupptagningsområdes forskningskommitté medel att ansöka statlig forskningsfinansiering för hälsoforskning på universitetsnivå år 2023.

Ansökningstiden öppnas 15.8.2022 och utgår 5.9.2022 klockan 15.45.

ÅUCS:s specialupptagningsområdets (ERVA) statliga forskningsfinansiering delas ut enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) till forskningsprojekt inom hälsoforskning på universitetsnivå som konkurrensutsatt finansiering. Specialupptagningsområdet omfattar verksamhetsområdena för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunda sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde.

Syftet med forskningsfinansieringen är att främja utförandet av hälsoforskning på universitetsnivå inom hälso- och sjukvårdens servicesystem, främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet samt producera information för utvecklingen av servicesystemet.

Finansiering kan sökas av en enskild forskare eller forskargrupp enligt ansökningsinstruktioner. Forskaren bör före inlämnande av ansökan försäkra sig om tillstånd från sin bakgrundsorganisation, eftersom en kommun som är huvudman för en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, en samkommun, ett statligt sinnessjukhus eller en serviceproducent som bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet (1125/2013) enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) kan ansöka om finansiering för hälsovetenskaplig forskning.

Tilläggsinformation: https://www.vsshp.fi/sv/tutkijoille/rahoitus/Sidor/Rahoituksen-haku.aspx