Till innehållet

Pia Nyman
Utvecklingschef
FUI-enheten
050 4611380
pia.nyman@ovph.fi

Jeanette Stenberg-Väänänen
FUI-koordinator
FUI-enheten
040 529 5964
jeanette.stenberg-vaananen@ovph.fi

Susann Brunell
Forskningsskötare
FUI-enheten
040 6493113
susann.brunell@ovph.fi

Toni Mäkynen
Informatiker
Vetenskapliga biblioteket
FUI-enheten
040 545 1193
toni.makynen@ovph.fi

Marjo Hannu-Jama
Utvecklingsplanerare
SONet BOTNIA, Kompetenscentret inom det sociala området i de österbottniska landskapen
FUI- enheten
040 1365972
marjo.hannu-jama@ovph.fi

Tuula Mulju
Utvecklingsplanerare
SONet BOTNIA, Kompetenscentret inom det sociala området i de österbottniska landskapen
FUI – enheten
040 5249933
Tuula.mulju@ovph.fi