Till innehållet

Söker du någon för en intervju?

Våra kommunikationsplanerare hjälper media bl.a. med att hitta rätt person för intervju och andra kommunikationsrelaterade frågor.

Den expert som är ansvarig i frågan och vet mest om ärendet ger information och kommentarer till media. Ta kontakt med kommunikation@ovph.fi. Vi svarar på meddelanden på vardagar mellan 9–15.

Pressmeddelanden

Vi publicerar meddelanden bl.a. om våra tjänster, utvecklig av vår verksamhet samt beslutsfattande i välfärdsområdet.

Beroende på ärendets natur, skickar vi våra meddelanden till landskapets media och nationell media.

Du kan också läsa våra meddelanden på sidan Aktuellt.

Tillstånd att fotografera och filma för media

Kommunikationsenheten bistår i frågor som gäller medias rätt att fotografera och filma.

  • För att fotograferingstillfällena ska vara så säkra och smidiga som möjligt bör medierepresentanter kontakta kommunikationsenheten i förväg, även om fotograferingen sker i offentliga utrymmen.
  • Om representanter och fotografer från media vill få tillgång till icke-offentliga utrymmen, till exempel vård- och serviceenheter, ska de på förhand anhålla om detta.

Fotografering och filmning för kommersiella ändamål, till exempel tv-program och dokumentärer, kräver ett skriftligt tillstånd. Anhållan om att få fotografera och filma dylika situationer ska skickas in senast två veckor före själva fotograferingen eller filmningen.

Bildbank

Österbottens välfärdsområde erbjuder bilder för journalistiskt bruk i media. Övrig användning måste avtalas separat. Vid behov kontakta: kommunikation@ovph.fi