Till innehållet

Söker du någon för en intervju?

Våra kommunikationsplanerare hjälper media bl.a. med att hitta rätt person för intervju och andra kommunikationsrelaterade frågor.

Den expert som är ansvarig i frågan och vet mest om ärendet ger information och kommentarer till media. Ta kontakt med kommunikation@ovph.fi. Vi svarar på meddelanden på vardagar mellan 9–15.

Pressmeddelanden

Vi publicerar meddelanden bl.a. om våra tjänster, utvecklig av vår verksamhet samt beslutsfattande i välfärdsområdet.

Beroende på ärendets natur, skickar vi våra meddelanden till landskapets media och nationell media. Om du vill komma med på vår distributionslista, ta kontakt med kommunikation@ovph.fi.

Privatpersoner kan läsa våra meddelanden på sidan Aktuellt.

Tillstånd att fotografera och filma för media

Kommunikationsenheten bistår i frågor som gäller medias rätt att fotografera och filma.

  • För att fotograferingstillfällena ska vara så säkra och smidiga som möjligt bör medierepresentanter kontakta kommunikationsenheten i förväg, även om fotograferingen sker i offentliga utrymmen.
  • Om representanter och fotografer från media vill få tillgång till icke-offentliga utrymmen, till exempel vård- och serviceenheter, ska de på förhand anhålla om detta.

Fotografering och filmning för kommersiella ändamål, till exempel tv-program och dokumentärer, kräver ett skriftligt tillstånd. Anhållan om att få fotografera och filma dylika situationer ska skickas in senast två veckor före själva fotograferingen eller filmningen.